آشنایی با دوره

کارآموزی بلندمدت
فرصتی استثنایی برای ورود دانشجویان به بازار کار

 

  • کارآموزی بلند مدت، یک دوره یکساله حضور دانشجویان دانشگاه فردوسی در صنایع و شرکت‌های مرتبط با حوزه رشته‌های آن‌ها می‌باشد.
  • هدف این دوره افزایش توانایی‌های عملیاتی و کاربردی دانشجو، ارتقای صلاحیت‌های حرفه‌ای، آشنایی با آینده شغلی، افزایش شانس اشتغال‌پذیری و فراهم شدن زمینه انتقال تجربه و بکارگیری مهارت در حین تحصیل می‌باشد.
  • این دوره شامل یک دوره کوتاه 2 ماهه و دو دوره 4/5 ماهه است. در دوره اول، کارآموز با محیط کار آشنا شده و پذیرنده در خصوص ادامه فعالیت کارآموز تصمیم‌گیری می‌کند.
  • در دوره های دوم و سوم (4/5 ماهه) حقوق ماهیانه تا سقف قانون کار در نظر گرفته می‌شود که طی قراردادی سه جانبه بین دانشگاه، پذیرنده و دانشجو تعیین و پرداخت می‌گردد.
  • در طول دوره کارآموزی بلندمدت، فرد کارآموز، دانشجوی دانشگاه فردوسی می‌باشد و از تسهیلات رفاهی بهره می‌برد.
  • تصمیم‌گیری جهت شرکت متقاضی در این دوره و گزینش بر اساس وضعیت تحصیلی شامل میزان واحد گذرانده شده، معدل و اولویت‌های پذیرنده توسط کارگروه کارآموزی گروه آموزشی انجام می‌شود.
  • مواردی چون افزایش سنوات مجاز، وضعیت نظام وظیفه دانشجویان پسر، خوابگاه، استفاده از امتیاز استعداد درخشان و سایر موارد، برای دانشجویانی که دوره را با موفقیت به پایان برسانند، مرتفع گردیده است.