دانشگاه فردوسی مشهد ازنظر قدمت، سومین دانشگاه کشور می­ باشد و دارای یکی از قوی­ترین دانشکده­ های کشاورزی کشور با ده گروه آموزشی است که از سال 1354 فعالیت خود را آغاز نمود. پیش از تأسیس گروه گیاه­پزشکی، آزمایشگاه­ های حشره­ شناسی و بیماری­ شناسی در دانشکده فعال بوده­ اند. شروع فعالیت گروه گیاه­پزشکی از سال 1370 با مشارکت دو دانشیار و یک استادیار بود. توسعه­ ی گروه گیاه­پزشکی در بخش آموزشی در سال ­های بعد با ایجاد دوره­ هـای تحصیلات تکمیلی در رشـته­ ی بیماری­ شـناسی گیـاهـی (کارشناسی ارشد در سال 1374 و دکتری در سال 1385) و رشته­ ی حشره­ شناسـی کشاورزی (کارشناسی ارشد در سال 1385 و دکتری در سال 1391) انجام گرفت. توسعه­ ی فضای فیزیکی گروه گیاه­پزشکی که از یک آزمایشگاه مشترک ابتدایی شروع شده بود، درحال­ حاضر با گسترش و ایجاد هشت آزمایشگاه تحقیقاتی، دو آزمایشگاه آموزشی، مجموعه­ ی حشرات، فضای مزرعه، پنج گلخانه­ ی تحقيقاتي مجهز به سيستم كنترل حرارت، رطوبت، نور و هم­چنین اطاقك­ های رشد ازنظر کیفی رشد فزاینده­ داشته است.

گرایش­ های تحصیلی گروه گیاه­پزشکی در دو رشته­ ی بیماری­ شناسی گیاهی و حشره­ شناسی کشاورزی به­ شرح زیر می­ باشند:

در رشته­ ی بیماری­ شناسی، گرایش­ های چهارگانه­ ی قارچ­ شناسی، ویروس شناسی، پروکاریوت­ های بیماری­ زای گیاهی و نماتودشناسی زمینه­ ی تحصیل دانشجویان تحصیلات تکمیلی می ­باشد. در رشته­ ی حشره­ شناسی نیز دانشجویان در زمینه­ های کنترل بیولوژیک و پاتولوژی حشرات، اکولوژی و مدیریت سیستماتیک و سم­ شناسی امکان تحصیل و تحقیق دارند. مقطع دکتری بیماری شناسی تاکنون در دو دوره فارغ­ التحصیل داشته است و اولین دوره­ ی دانشجویان مقطع دکتری حشره­ شناسی نیز دوره­ ی آموزشی خود را به­ اتمام رسانیده و فعالیت تحقیقاتی رساله را آغاز نموده­ اند.

نشریه­ ی اختصاصی حفاظت گیاهان ، مجله­ ی علمی – پژوهشی گروه گیاه­پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد می­ باشد که با مشارکت اعضای گروه به­ صورت چهار شماره در سال انتشار می­ یابد و از مجلات با سابقه ­ی گیاه­پزشکی کشور محسوب می­ شود.

آزمایشگاه­ های گروه جهت انجام طرح­ های تحقیقاتی در دو بخش بیماری شناسی گیاهی و حشره شناسی کشاورزی شامل چند واحد جداگانه می­ باشد. در بخش بیماری­ شناسی، چهار آزمایشگاه تحت عنوان آزمایشگاه بیماری شناسی 1،2، 3 و 4 فضای لازم جهت اساتید بخش و دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد را فراهم می­ سازد. در بخش حشره­ شناسی، آزمایشگاه­ های کنترل بیولوژیک و پاتولوژی حشرات، اکولوژی و مدیریت آفات، کنه­ شناسی، سم­ شناسی و تحقیقات عالی حشره­ شناسی پایه، پنج آزمایشگاه این بخش را تشکیل می­ دهند.