عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ دفاع
مقطع استاد راهنما
بررسی اثربخشی اعتبارات بنگاه های زود بازده در بخش کشاورزی(مطالعه موردی استان مازندران)مهدی شعبان زاده خوشرودیکارشناسی ارشدشاه نوشی فروشانی۱۳۹۰/۰۳/۲۵
بررسی انعطاف پذیری کشاورزان نسبت به گزینه های جدید بیمه ای مبتنی بر منافع بالقوه بیمه گذار و بیمه گر (مطالعه موردی مشهد)الهه اعظم رحمتیکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۰/۰۶/۱۹
طراحی الگوی جدید بازاریابی زعفران با تاکید بر نقش بسته بندی،برند و تجارت الکترونیک در ایجاد ارزش افزوده آنکاظم فرهمندگلیانکارشناسی ارشددانشورکاخکی۱۳۹۰/۰۷/۰۶
توسعه فنی و زیست محیطی آستانه زیان اقتصادی در مدیریت آفات (مطالعه موردی)هما محمدخانیکارشناسی ارشدقربانی۱۳۹۰/۰۷/۱۹
ارزیابی هزینه‎های مبادله بازار مالی رسمی بخش کشاورزی و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی : شهرستان مشهد)سمانه مسعودی پورکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۰/۰۸/۰۵
بررسی عوامل مؤثر بر رکود صنایع غذایی و آشامیدنی استان خراسان رضویسارا یزدان بخشکارشناسی ارشدشاه نوشی فروشانی۱۳۹۰/۱۱/۰۹
اثرات ناشی از هدفمند‎سازی یارانه حامل‌های انرژی بر پایداری الگوهای زراعی (مطالعه موردی)زهرا حسن پورکارشناسی ارشدقربانی۱۳۹۰/۱۱/۲۳
اثر هدفمند کردن یارانه ها بر انتقال قیمت فرآورده های دام و طیوررضا حیدری کمال آبادیکارشناسی ارشددانشورکاخکی۱۳۹۰/۱۲/۱۳
مدیریت بهره برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیر زمینی با استفاده از مدل برنامه ریزی دینوو نادقیق در شرایط عدم حتمیت (مطالعه موردی دشت کوار در استان فارس )عفت قربانیان قطب آبادیکارشناسی ارشدقربانی۱۳۹۱/۰۲/۰۲
بررسی تمایل به پرداخت کشاورزان برای بهبود کیفیت و کمیت آبهای زیرزمینیمریم چراغیکارشناسی ارشدقربانی۱۳۹۱/۰۳/۲۸
بررسی آثار اقتصادی سیاست قیمت گذاری منابع آب (مطالعه موردی چناران- خراسان رضوی)علی شعربافیانکارشناسی ارشددانشورکاخکی۱۳۹۱/۰۴/۰۶
بررسی آثار زیست محیطی سیاست قیمت گذاری نهاده های کشاورزی( مطالعه موردی چناران)زهرا مه پیکرکارشناسی ارشددانشورکاخکی۱۳۹۱/۰۴/۰۶
بررسی نقش و عملکرد بورس کالای ایران در تعیین قیمت محصولات کشاورزی ایرانبهزاد فکاری سردهائیکارشناسی ارشدمحمدی۱۳۹۱/۰۶/۲۰
عنوان طرح: تخمین ارزش اقتصادی آب با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی(مطالعه موردی: شهرستان قوچان)علی رهنماکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۱/۰۶/۲۵
بررسی اثرات ناشی از هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی بر ارزش تولیدات صنایع غذایی ایران با تأکید بر خراسان رضویزهرا نعمت الهیکارشناسی ارشدشاه نوشی فروشانی۱۳۹۱/۰۶/۳۰
ارزش گذاری و بررسی ساختارهای انگیزشی بهبود کالاها و خدمات زیست محیطی حوضه‎های آبخیز (مطالعه موردی:مشهد)تکتم امیریکارشناسی ارشدقربانی۱۳۹۱/۰۸/۱۷
بررسی میزان تاثیر سیاستهای حمایتی بر ارزش افزوده محصولات باغی ایران در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی ایران(SAM)زهرا رضاییکارشناسی ارشدشاه نوشی فروشانی۱۳۹۱/۱۱/۰۷
اصلاح الگوی کشت محصولات زراعی استان یزد بر مبنای مبادله آب مجازی (مطالعه موردی شهرستان خاتم)معصومه طاهریانکارشناسی ارشدشاه نوشی فروشانی۱۳۹۱/۱۱/۰۸
ارزشگذاری اقتصادی خدمات پارکها و فضای سبز (مطالعه موردی:پارک ملت مشهد)سمیه غفوریکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۱/۱۱/۱۱
بررسی انتقال مکانی قیمت در بازار زعفران ایراننازنین محمدرضازاده بزازکارشناسی ارشددانشورکاخکی۱۳۹۱/۱۱/۱۱
شبیه سازی توابع تقاضای انواع گوشت (قرمزو سفید) در ایران با استفاده از رهیافت الگوریتم ژنتیکسمیه رحیمی بایگیکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۱/۱۱/۱۱
برنامه ریزی منطقه ای در چارچوب الگوی بهینه کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان اسفراین)مسعود حسین زادهکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۱/۱۲/۲۴
تدوین استرا‍ تژی های توسعه بازار زعفران ایرانحسین امامیکارشناسی ارشدکرباسی۱۳۹۲/۰۴/۱۸
عوامل موثر بر صادرات پسته ایران با تاکید بر سلامت غذایینیلوفر اشک ترابکارشناسی ارشدشاه نوشی فروشانی۱۳۹۲/۰۶/۲۱
جایگاه محصولات ارگانیک در سبد مصرف آتی خانوارها و سازه های موثر بر آن (مطالعه موردی)احمدرضا شاهپوریکارشناسی ارشدقربانی۱۳۹۲/۰۶/۲۳
تعیین الگوی بهینه کشت نظامهای زراعی با استفاده از رهیافت برنامهریزی آرمانی در شرایط عدم قطعیت (مطالعه موردی: شهرستان گرگان)سارا ملک نیاکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۲/۰۶/۲۵
بررسی نهادهای بازار،هزینه های مبادله و سرمایه های اجتماعی در بازار محصولات کشاورزی(مطالعه موردی:مشهد)آزیتا سروری نوبهارکارشناسی ارشدقربانی۱۳۹۲/۰۶/۲۶
تحلیل ساختاربازارواثرآن برانتقال قیمت وحاشیه بازاریابی درصنعت شیرایرانمرضیه ملائی مهنهکارشناسی ارشدشاه نوشی فروشانی۱۳۹۲/۰۶/۲۷
ارزیابی نقش بازارهای میوه و تره بار شهرداری در بهبودکارایی بازاریابی(مطالعه موردی مشهد)راضیه محمدی پورکارشناسی ارشدشاه نوشی فروشانی۱۳۹۲/۰۷/۰۶
بررسی مشارکت مالی کشاورزان برای کاهش اثرات سوء زیست محیطی ایجاد شده در آب و خاکحنّانه آقاصفریکارشناسی ارشدقربانی۱۳۹۲/۱۱/۰۷
تعیین الگوی بهینه ی کشت در شرایط عدم حتمیت با تأکید بر مدیریت منابع آبمهسا بهرامی نسبکارشناسی ارشددوراندیش۱۳۹۲/۱۱/۰۷
بررسی نوسانات قیمت و عوامل مؤثر بر آن در بازار محصولات دامی ایراننیکو زوّارکارشناسی ارشددوراندیش۱۳۹۲/۱۱/۰۹
تحلیل آثار خرید تضمینی گندم توسط دولت بر میزان تولید و رفاه تولیدکنندگان آن در ایرانآزاده تعالی مقدمکارشناسی ارشدشاه نوشی فروشانی۱۳۹۲/۱۱/۰۹
بررسی تابع واردات محصولات منتخب بخش کشاورزی در ایرانمحمد ملکانکارشناسی ارشدمحمدی۱۳۹۲/۱۱/۲۱
تعیین الگوی بهینه کشت همسو با مدیریت انرژی با استفاده از برنامه ریزی خطی تقریبا بهینه(MGA) در شرایط ریسک مطالعه موردی: استان گلستان- شهرستان گرگانجلال الدین گرگانیکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۳/۰۴/۰۸
بررسی بازاریابی آلوئه ورا در خراسان رضویپریسا صمدیکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۳/۰۶/۲۹
تعیین عوامل مؤثر بر تمایل مرغداران به پذیرش تکنولوژی پرورش در قفس (طبقاتی)مرغ گوشتی-مطالعه موردی:شهرستان بجستانمجتبی احمدیان مرندیزکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۳/۰۶/۲۹
کاربرد مدل برنامه ریزی خطی فازی چند هدفه جهت تدوین الگوی بهینه کشت با تأکید بر پایداری منابع آب(مطالعه ی موردی بخش مرکزی شهرستان مشهد)فاطمه برادران سیرجانیکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۳/۰۶/۲۹
بررسی تاثیر آزادسازی تجاری برروی آلودگی محیط زیست (مطالعه موردی :آلودگی آب های زیرزمینی)حامد بی ابیکارشناسی ارشدمحمدی۱۳۹۳/۰۶/۳۰
بررسی عملکرد شرکتهای سهامی زراعی و نقش آن در توسعه منطقه ای (مطالعه شرکت سهامی زراعی نیل شهر )عبدالله لوشابیکارشناسی ارشددانشورکاخکی۱۳۹۳/۰۶/۳۰
بررسی کارایی فنی گاوداری های گوشتی در شهرستان مشهدالهه بهمنیکارشناسی ارشددوراندیش۱۳۹۳/۰۶/۳۰
علل تأخیر یا عدم باز پرداخت اقساط تسهیلات اعطایی به کشاورزان مطالعه موردی: بانک کشاورزیبهاره معدنیانکارشناسی ارشددوراندیش۱۳۹۳/۰۶/۳۰
ارزشگذاری اقتصادی کارکردهای دریاچه چیتگر تهرانسعید امینیکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۳/۰۷/۰۵
تاثیر هدفمندی یارانه ها بر امنیت غذایی در مناطق شهری مشهدامین برات زادهکارشناسی ارشددانشورکاخکی۱۳۹۳/۰۷/۱۲
ارزشگذاری ویژگی های سرمایه گذاری در انرژی های تجدید پذیراهون کاسبکارشناسی ارشدقربانی۱۳۹۳/۱۰/۱۷
عوامل مؤثر بر انواع قراردادهای فروش محصولات کشاورزی (مطالعه موردی : محصول پنبه شهرستان گنبدکاووس)فاطمه سخیکارشناسی ارشدمحمدی۱۳۹۳/۱۰/۲۷
بررسی تأثیر اعتبارات بنگاههای زود بازده در زیر بخش دامپروری استان خراسان جنوبیمهدی صادقیکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۳/۱۰/۳۰
بررسی دسترسی به اعتبارات بر رفاه خانوار روستایی (مطاله موردی: استان فارس)فرزانه علی پوریانکارشناسی ارشددوراندیش۱۳۹۳/۱۱/۰۶
بررسی سهم و عوامل مؤثر بر خرید شهروندان شهر مشهد از میادین میوه و تره‌بار شهرداریامید یخکشیکارشناسی ارشدکرباسی۱۳۹۳/۱۱/۰۷
ارزشگذاری اقتصادی طبیعت‌گردی در ایران (مطالعه موردی ناهارخوران گرگان)عاطفه بیانیکارشناسی ارشدشاه نوشی فروشانی۱۳۹۳/۱۱/۰۸
بررسی عوامل مؤثر بر نوسانات قیمت محصولات کشاورزی و اثرپذیری آنها از قیمت‌های جهانی (مطالعه موردی برنج)مصطفی کجوری گشنیانیکارشناسی ارشددانشورکاخکی۱۳۹۳/۱۱/۰۸
تاثبر بیمه کشاورزی بر سرمایه گذاری در زیربخش زراعت استان خراسان رضویسیده مژگان حسینیکارشناسی ارشددوراندیش۱۳۹۳/۱۱/۰۸
طراحی بازار آتی برنج در استان مازندرانماریه نگهدار سمسکندهکارشناسی ارشدشاه نوشی فروشانی۱۳۹۳/۱۱/۰۸
کاربرد بازاریابی اجتماعی در کاهش مصرف فرآورده ‌های غذایی آماده (مطالعه موردی فرآورده‌‌‌های گوشتی سوسیس،کالباس، همبرگر)زینت پژوهشکارشناسی ارشدمحمدی۱۳۹۳/۱۱/۰۸
تحلیل اقتصادی و بررسی الگوهای رفتاری صنایع غذایی در ارتباط با پذیرش سیستم HACCP : مطالعه موردیهانی حمزه کلکناریکارشناسی ارشدقربانی۱۳۹۳/۱۱/۱۸
بررسی هزینه های مبادله و رفاه مصرف کنندگان در بازارهای شهرداری مشهدالهام اصغرنژادافراکتیکارشناسی ارشدکرباسی۱۳۹۳/۱۲/۰۲
شناسایی رفتار‌های حفاظتی و اصلاحی چغندرکارانسمانه تژدهکارشناسی ارشدقربانی۱۳۹۳/۱۲/۲۳
بررسی عوامل موثر بر انتخاب شکل های مختلف مصرف فراورده های گیاهان دارویی (مطالعه موردی آویشن، نعناء و شیرین بیان)سمانه حیدرزاده ریزیکارشناسی ارشدمحمدی۱۳۹۳/۱۲/۲۷
ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی سدهای احداث شده در استان خراسان رضویمرجان طاهری صفارکارشناسی ارشدشاه نوشی فروشانی۱۳۹۴/۰۶/۲۳
برآورد ارزش اقتصادی و شبیه سازی انتشار گازهای گلخانه ای در بخش کشاورزی ایران (مطالعه موردی: بخش زراعت)محسن جمالی پورکارشناسی ارشدقربانی۱۳۹۴/۰۶/۲۳
توسعه روستایی با رویکرد گسترش فضای کسب و کار با رهیافت خوشه هامحمّد تیرگری سراجیکارشناسی ارشددانشورکاخکی۱۳۹۴/۰۶/۳۰
الگوسازی گردشگری روستایی با تاکید برشاخص های توسعه پایدارفاطمه ظفرغلامرضازاده نوغانکارشناسی ارشددانشورکاخکی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
بررسی اثر سیاست های حمایتی دولت در بازار برنج ایرانچیمن صیادیکارشناسی ارشدکرباسی۱۳۹۴/۱۰/۱۹
بررسی تمایل به پذیرش تولید محصولات ارگانیک توسط کشاورزان استان خراسان رضوی (مطالعه موردی شهرستان مشهد)ندا ارزندهکارشناسی ارشددوراندیش۱۳۹۴/۱۱/۰۵
پذیرش سیاست های آب آبیاری تضمین کننده عرضه آب (مطالعه موردی استان فارس)زهرا سعیدیکارشناسی ارشدقربانی۱۳۹۴/۱۱/۰۵
بررسی عوامل موثر بر خرید محصولات لبنی صادراتی ایران در افغانستان، (مطالعه موردی شهر هرات)محمد عظیمیکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۴/۱۱/۰۷
تخصیص بهینه نهاده های کشاورزی در مزارع استان البرزناصر آسیابانیکارشناسی ارشددوراندیش۱۳۹۵/۰۶/۳۰
آثار اقتصادی گردشگری روستایی بر روستاهای هدف گردشگری استان مازندرانسیده فاطمه عبدی دیوکلائیکارشناسی ارشددوراندیش۱۳۹۵/۰۶/۳۱
بررسی میزان و عوامل موثر بر سطح اعتماد میان جامعه کشاورزان و مروجان (مطالعه ی موردی:روستای نقندر)ویدا کواکبیکارشناسی ارشدابوالحسنی۱۳۹۵/۰۷/۰۳
بررسی تأثیر ادوار تجاری بر شاخصهای بورس شرکتهای صنایع غذایی در ایرانفرشاد شعبانیانکارشناسی ارشدمحمدی۱۳۹۵/۰۹/۲۳
تاثیر تنوع پنیر بر تقاضا و رفاه فروشگاه‌های مواد غذایی مشهدامیر دادرس مقدمدکتری(PhD)قربانی۱۳۹۵/۰۹/۲۴
بهره برداری بهینه از منابع آب زیرزمینی با تأکید بر افزایش رفاه کشاورزان در دشت همدان -بهارسیدمحسن سیداندکتری(PhD)کهنسال۱۳۹۵/۱۱/۱۶
اثرات تغییر اقلیم بر الگوی کشت استان خراسان رضوی (مطالعه موردی دشت مشهد)سمانه سلیمانی نژادکارشناسی ارشددوراندیش۱۳۹۵/۱۱/۲۲
بررسی نقش استراتژی های بازاریابی بر عملکرد صادراتی زعفرانمریم کاشفی نیشابوریکارشناسی ارشدمحمدی۱۳۹۵/۱۱/۲۳
بررسی اثرات افزایش بهره وری بخش کشاورزی بر متغیر‌های کلان این بخش با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفیزورار پرمهدکتری(PhD)قربانی۱۳۹۵/۱۱/۲۷
بررسی تأثیر شبکه‏ های بازاریابی محصولات کشاورزی بر مدیریت منابع آب در دشت نیشابورهادی رفیعی دارائیدکتری(PhD)کهنسال۱۳۹۶/۰۱/۲۱
تعیین الگوی بهینه زراعی شهرستان آمل با تأکید بر مدیریت کیفی آب های زیرزمینیحسین اعظمیکارشناسی ارشدصبوحی صابونی۱۳۹۶/۰۴/۰۳
بررسی کارکرد بازاریابی اخلاقی بر فرایند تصمیم گیری خرید برنج (مطالعه موردی شهرستان کاشمر)ملیحه رمضانیکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۶/۰۴/۲۰
سیستم حمایت تصمیم برای بهره‌برداری پایدار از جنگل‌های زراعی صنوبر ( مطالعه موردی محدوده کلان‌شهر مشهد)سیده منا موسویکارشناسی ارشدصبوحی صابونی۱۳۹۶/۰۶/۲۲
شناسایی عوامل موثر بر پذیرش بازار آب مطالعه موردی شهرستان چنارانالهام جوان دیزاوندیکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۶/۰۶/۲۲
اثر آمیخته های بازاریابی بر خرید همزمان برندهای لبنیات در بازار مشهد (مطالعه موردی برندهای کاله، پگاه و رضوی)فاطمه دلدارسارونیکارشناسی ارشدمحمدی۱۳۹۶/۰۶/۲۶
اثر قیمت گذاری آب آبیاری بر مدیریت مصرف آب (مطالعه موردی دشت مشهد- چناران)الهام شریعتکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۶/۰۶/۲۶
اولویت بندی آمیخته بازاریابی 4p در شرکت های تولید کننده موتد غذاییسمیه کارگرمحمدابادیکارشناسی ارشدمحمدی۱۳۹۶/۰۶/۲۶
ارزیابی کارایی زیست‌محیطی و اقتصادی مزارع برنج شهرستان کردکویزهرا همایونیکارشناسی ارشدابوالحسنی۱۳۹۶/۰۶/۲۷
بررسی تأثیر سیاست های دولت بر رفتار عاملان زنجیره تأمین پایدار شیر و فراورده های آن در شهرستان کرمانسمیه نقویدکتری(PhD)کرباسی۱۳۹۶/۰۶/۲۷
بررسی نقش اعتبارات خرد برشاخص‌های توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان تربت‌جام)علیرضا ثانی حیدریکارشناسی ارشددانشورکاخکی۱۳۹۶/۰۶/۲۷
اثر آزادسازی تجاری بر تولید، مصرف، صادرات و واردات برنجلیلا راوندکارشناسی ارشددوراندیش۱۳۹۶/۰۶/۲۸
شناسایی و سنجش عوامل اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر تمایل به ماندگاری افراد در روستاها (مطالعه موردی: شهرستان‌های منتخب استان کرمانشاه)مهدی محمودیکارشناسی ارشددانشورکاخکی۱۳۹۶/۰۶/۲۸
بررسی عوامل موثر بر خرید انواع سبزیجات در شهر مشهدنفیسه روحیکارشناسی ارشدکرباسی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
تغییر اقلیم و آثار آن بر امنیت غذایی در ایرانحکیمه هاتفدکتری(PhD)دانشورکاخکی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
بررسی میزان اثربخشی طرح هادی بر شاخص های توسعه روستایی دراستان خراسان رضوی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان چناران)انسیه الصاقیکارشناسی ارشدشاه نوشی فروشانی۱۳۹۶/۰۷/۰۵
تحلیل پیامدهای زیست محیطی – اقتصادی نظام‏های مالکیت چاه‏های آب کشاورزی (مطالعه موردی: دهستان بلهرات نیشابور)فرزانه معصوم خانیکارشناسی ارشدابوالحسنی۱۳۹۶/۱۱/۲۱
بررسی اثر بخشی بیمه محصولات کشاورزی (مورد مطالعه: شرق استان گلستان)فاطمه حبیبی نودهکارشناسی ارشدقربانی۱۳۹۶/۱۱/۲۴
بررسی مزیت نسبی تولید زعفران در استان خراسان رضوی با در نظر گرفتن انتشار گازهای گلخانه‌ای (مطالعه موردی: منطقه تربت‌حیدریه)امین نظام الاسلامیکارشناسی ارشدشاه نوشی فروشانی۱۳۹۶/۱۱/۲۸
تحلیل کارایی اقتصادی-زیست‌محیطی و عوامل مؤثر بر آن: مطالعه موردی واحدهای صنعتی پرورش گاوشیری استان همداناحسان خلیلیکارشناسی ارشدابوالحسنی۱۳۹۶/۱۱/۲۹
بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر شاخص قیمت گروه منتخب محصولات کشاورزیافسانه شیخیانکارشناسی ارشدکرباسی۱۳۹۶/۱۲/۱۵
بررسی عوامل موثر بر میزان مصرف شیر در شهر مشهدامین نجفیکارشناسی ارشدشاه نوشی فروشانی۱۳۹۷/۰۴/۰۵
تحلیل رفتار مصرفی دهک‌های درآمدی با تأکید بر هدفمندی یارانه‌هاسمانه بحرپورکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
برآورد ارزش اقتصادی منافع زیست محیطی درختان شهری با تاکید بر پاکسازی آلاینده های شهری(مطالعه موردی:پارک ملت مشهد)یگانه یوسف پورکارشناسی ارشدابوالحسنی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تأثیر خشک‌سالی بر بازپرداخت وام‌های بانکی کشاورزان (مطالعه موردی بانک‌کشاورزی شهرستان‌های استان خراسان‌رضوی)مظاهر جنت صادقیکارشناسی ارشدشاه نوشی فروشانی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تعیین تابع تقاضای آب آبیاری در دشت نیشابورمحمد کیخاکارشناسی ارشدصبوحی صابونی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شناسایی تأثیر متقابل بین مکانیزاسیون و اشتغال زایی در بخش کشاورزی (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)فهیمه عباسیکارشناسی ارشددوراندیش۱۳۹۷/۰۶/۳۱
الگوسازی ساختارهای نوین کشاورزی مبتنی بر خوشه‏ در فرآیند توسعه روستاییعلی اکبر سروریدکتری(PhD)دانشورکاخکی۱۳۹۷/۰۷/۰۴
ارزیابی و رتبه بندی کارایی اقتصادی و زیست محیطی مناطق تولیدی زعفران استان خراسانفاطمه سعادت جویندهکارشناسی ارشددانشورکاخکی۱۳۹۷/۰۷/۲۱
ارزیابی فضایی اقدام جمعی و انفرادی کشاورزان در زمینه برنامه‌های زیست محیطی– کشاورزی ارتقای خدمات اکوسیستمی مرتبط با آبعلی فیروززارعدکتری(PhD)قربانی۱۳۹۷/۰۹/۱۴
امکان‌سنجی تشکیل کانون‌های مشاوره کشاورزی در استان گلستانحدیثه گرزینکارشناسی ارشدقربانی۱۳۹۷/۱۱/۳۰
تعیین برنامه‌ زراعی تحت شرایط ریسک در اراضی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهدسپیده فتح ابادیکارشناسی ارشددوراندیش۱۳۹۷/۱۱/۳۰
بررسی عوامل موثر بر انتخاب راهبردهای ورود محصول کشمش به بازار خارجیمحمدرضا اکرمیکارشناسی ارشدمحمدی۱۳۹۷/۱۲/۰۱
بررسی تقاضای برنج در افغانستان (مطالعه موردی شهر مزار شریف)محمدنبی خاوریکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۷/۱۲/۰۷
بررسی عوامل موثر بر سطح شاخص عملکرد محیط زیست با تاکید بر نقش بازاریابی اجتماعیافشین فرومندکارشناسی ارشدمحمدی۱۳۹۷/۱۲/۲۱
تعیین تاب‌آوری و پایداری واحدهای صنعتی گاوشیریلیلا حسنیدکتری(PhD)دانشورکاخکی۱۳۹۸/۰۳/۲۰
بهینه‌سازی مسیر حمل‌ونقل ماهی زنده استان گلستانوحید پوردازکارشناسی ارشدصبوحی صابونی۱۳۹۸/۰۳/۲۷
بررسی تمایل کشاورزان افغانستان به تداوم کشت زعفران (مطالعه موردی: استان هرات)شکراله شعبانکارشناسی ارشددوراندیش۱۳۹۸/۰۴/۱۷
بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر توسعه سطح زیرکشت تولیدات گلخانه ای(شهرستانهای منتخی استان خراسان رضوی9سمیه جاویدکارشناسی ارشدمحمدی۱۳۹۸/۰۶/۳۰
الگوسازی استراتژی های توسعه صادرات گیاهان دارویی مطالعه موردی: خراسان رضویسیدحسین محمدزادهدکتری(PhD)کرباسی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
بررسی آثار تغییر اقلیم و کمیابی منابع آب بر بازار محصولات کشاورزی در ایرانحسن علی بخشیکارشناسی ارشددوراندیش۱۳۹۸/۰۶/۳۱
بررسی اثر بازارچه مرزی و منطقه ویژه اقتصادی دوغارون در توسعه تجارت محصولات کشاورزیسلمان واعظی فرکارشناسی ارشدکرباسی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
بررسی تأثیر کسب مهارت‌های حاشیه نشینان شهری بر اشتغال پایدار روستایی (مطالعه موردی شهرستان مشهد)اسما اقبال فرکارشناسی ارشددانشورکاخکی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
بررسی راهکارهای توسعه‌ی بازار مصرفی قارچ شاه صدف (ارینجی)الناز خانزاده شادلوسفلیکارشناسی ارشددانشورکاخکی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
برنامه ریزی زراعی در شهرستان جم با تأکید بر منافع اجتماعی و خصوصینفیسه ذکریکارشناسی ارشدصبوحی صابونی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
عوامل موثر بر توسعه فروش محصولات کشاورزی در بازاریابی شبکه ای(مطالعه موردی:عسل،چای،برنج) در شهر مشهدمحمدصادق جعفریکارشناسی ارشدمحمدی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ارائه الگوی پویای برنامه ریزی سیاست توسعه پایدار روستایی در شهرستان قائمشهرکمیل مهجوری کارمزدیدکتری(PhD)کهنسال۱۳۹۸/۰۷/۱۳
بررسی تاثیر احیای قنوات بر شاخص های توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی منطقه کاشمر )سمیرا انصاری پورکارشناسی ارشدشاه نوشی فروشانی۱۳۹۸/۰۹/۲۵
بررسی اثرات تغییر اقلیم بر الگوی کشت در شرایط عدم حتمیت در استان خوزستان (مطالعه موردی: دشت آزادگان)علی خدادادیکارشناسی ارشدصبوحی صابونی۱۳۹۸/۱۰/۲۸
برآورد آثار سرریز اعتبارات زیرساختهای حمل و نقل جاده ای بر بازده بخش کشاورزی ایراننسترن ناجکاردکتری(PhD)کهنسال۱۳۹۸/۱۱/۰۲
الگوسازی پویای اثر سیاست‌‌های حمایتی دولت بر زنجیره ارزش گوشت قرمز در شهر مشهدپریسا علیزادهدکتری(PhD)محمدی۱۳۹۸/۱۲/۱۰
کاربرد الگوی عامل بنیان در شبیه سازی تغییر ساختار واحدهای کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان اسلامشهر)هومن منصوریدکتری(PhD)قربانی۱۳۹۹/۰۳/۱۰
الگوسازی اثر استراتژی های بازاریابی بر رفتار مصرف کنندگان در بازار زعفران ایرانامیرحسین توحیدیدکتری(PhD)قربانی۱۳۹۹/۰۵/۱۴
راهبرد امنیت غذایی با تأکید بر نقش منابع آب زیرزمینی در ایرانمحمدمهدی فارسی علی آبادیدکتری(PhD)دانشورکاخکی۱۳۹۹/۰۶/۱۵
مدل سازی صادرات محصولات صنایع غذایی ایران بر اساس رهیافت پویایی شناسی سیستم-عامل بنیان تا افق چشم انداز 1404شهرام عیدی زادهدکتری(PhD)محمدی۱۳۹۹/۰۶/۲۲
بررسی عوامل مؤثر بر ریسک محصول خربزه و مدیریت آن در مشهدسیما غضنفریکارشناسی ارشدقربانی۱۳۹۹/۰۷/۲۰
مدل یابی کارآفرینی پایدار در واحدهای صنعتی گاو شیری خراسان رضویسمیه پکوککارشناسی ارشدصبوحی صابونی۱۳۹۹/۰۷/۲۳
ارزیابی اقتصادی شرکت های دانش بنیان کشاورزی، استان خراسان رضویپژمان عوض پورکارشناسی ارشدقربانی۱۳۹۹/۰۷/۲۷
بررسی عوامل مؤثر بر تداوم فعالیت کسب و کارهای روستایی کشاورزی (مطالعه موردی: شرکت سهامی زراعی خضری)محدثه داوری ترشیزیکارشناسی ارشدقربانی۱۳۹۹/۰۷/۲۸
ترسیم آینده تولید گندم بر اساس ظرفیت‌ها و محدودیت‌های ایران (آینده‌پژوهی گندم کشور)بهزاد فکاری سردهائیدکتری(PhD)شاه نوشی فروشانی۱۳۹۹/۰۷/۳۰
بررسی آثار رفاهی اشتغال و درامد غیر کشاورزی در خانوارهای روستایی شهرستان نیشابورسمانه ایروانیدکتری(PhD)دانشورکاخکی۱۳۹۹/۰۸/۲۸
تأثیر آمیخته های بازاریابی بر عملکرد مالی و اقتصادی شرکت های صنایع قند عضو سازمان بورس و اوراق بهادارسولماز نوجوان بشرویهدکتری(PhD)کرباسی۱۳۹۹/۰۹/۰۸
بررسی آثار خشکسالی بر بخش کشاورزی و اقتصاد ایرانحلیمه جهانگرددکتری(PhD)شاه نوشی فروشانی۱۳۹۹/۱۰/۱۳
بررسی دسترسی به آب بر تمایل به بیمه پسته در سبزوارمهدی میرچولیکارشناسی ارشدقربانی۱۳۹۹/۱۱/۲۷
بررسی نقش مشارکت‌های مردمی در توسعه پایدار روستایی مبتنی بر حفاظت از عرصه‌های طبیعی (مطالعه موردی: جنگل پسته خواجه شهرستان سرخس)مریم ترکمنچهکارشناسی ارشددانشورکاخکی۱۳۹۹/۱۱/۲۹
بررسی و شناسایی ترکیب بهینه پرتفوی اعتبارات بانک کشاورزیابوذر نحویدکتری(PhD)قربانی۱۳۹۹/۱۱/۲۹
بررسی تاثیر مولفه های حکمرانی کشاورزی(دامداری) بر مدیریت قیمت آن در ایران(مطالعه موردی بازار گوشت دام وطیور)مرضیه رونقیدکتری(PhD)قربانی۱۳۹۹/۱۲/۱۸
بررسی تاثیر مخاطرات اخلاقی و انتخاب نامساعد بر بیمه محصول گندم آبی در استان خراسان رضویسارا کارگرزرندیکارشناسی ارشددوراندیش۱۳۹۹/۱۲/۲۰
اثر تغییرات اقلیم بر شاخص‌های منتخب اقتصادی کشاورزان کلزاکار (مطالعه موردی منطقه شرق استان گلستان)نرگس نوروزی نودهکارشناسی ارشدقربانی۱۳۹۹/۱۲/۲۵
ارزیابی تحقق اهداف کمی برنامه توسعه ششم در بخش زراعت با هدفگذاری بهبود بهره وری مصرف آب کشاورزی استان خراسان رضویفریبا وهابکارشناسی ارشدصبوحی صابونی۱۳۹۹/۱۲/۲۵
ارزیابی نقش پیوند آب، انرژی و غذا در مدیریت منابع آب زیرزمینی با استفاده از الگوی عامل بنیان چندگانه در دشت نیشابوررضا رادمهردکتری(PhD)قربانی۱۴۰۰/۰۳/۲۴
نقش دسترسی مالی بر تمایل به مهاجرت روستائیان به شهرهاسید خسرو اعتضاددکتری(PhD)دانشورکاخکی۱۴۰۰/۰۶/۲۹
تعیین حق بیمه شاخص آب و هوایی محصول سیب درختی در شهرستان دماوندساسان ترابیدکتری(PhD)دوراندیش۱۴۰۰/۰۷/۰۷
بررسی اثر بی ثباتی و تنوع صادرات روی ارزش صادرات محصولات کشاورزی ایرانروژین آوین مهرکارشناسی ارشدمحمدی۱۴۰۰/۰۷/۲۶
تغییر اقلیم و آثار آن بر تولید و بازار محصولات عمده زراعی در ایرانسمیرا شایان مهردکتری(PhD)شاه نوشی فروشانی۱۴۰۰/۰۷/۲۷
طراحی مدل مطلوب زنجیره تامین شیر در شهرستان زاهدانعبدالله شهرکیدکتری(PhD)قربانی۱۴۰۰/۰۷/۲۸
تأثیر نصب کنتور هوشمند چاه‌های آب‌ زیرزمینی بر تغییر رفتار کشاورزان شهرستان تربت‌حیدریهفائزه عبدالحسین زادهکارشناسی ارشددانشورکاخکی۱۴۰۰/۰۸/۲۲
رتبه بندی اعتباری گیرندگان حقوقی تسهیلات در بخش کشاورزی و بررسی عوامل موثر بر احتمال نکول تسهیلات (مطالعه موردی بانک ملی)جاوید کریم زادهدکتری(PhD)صبوحی صابونی۱۴۰۰/۱۰/۲۰
تعیین بازده و خسارت نسبت به مقیاس واحدهای زراعی استان خوزستان (شهرستان شوش دانیال (ع))سیده نرگس کرمیکارشناسی ارشدصبوحی صابونی۱۴۰۰/۱۱/۰۵
تحلیل و ارزیابی آثار احتمالی اقتصادی و زیست‌محیطی انتقال بین حوضه‌ای آب از کارون به زاینده‌رود (مطالعه موردی: طرح انتقال آب بهشت آباد)فاطمه حیات غیبیدکتری(PhD)شاه نوشی فروشانی۱۴۰۰/۱۱/۱۸
آثار اقتصادی اشتغال به فعالیتهای غیرکشاورزی بهرهبرداران بر بخش کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان سبزوار)مهدیه سالاریکارشناسی ارشددوراندیش۱۴۰۱/۰۳/۰۲
بررسی اثرات اقتصادی- محیط زیستی اپیدمی کووید 19در بخش شیلات استان سیستان و بلوچستانعلیرضا سرگزیدکتری(PhD)صبوحی صابونی۱۴۰۱/۰۶/۲۸
بررسی عملکرد تولیدکنندگان گندم آبی استان های کشور با رویکرد محیط زیستی طی سال‌های زراعی 1385 تا 1397فاطمه زرگرانکارشناسی ارشدصبوحی صابونی۱۴۰۱/۰۶/۳۰
بررسی عوامل مؤثر بر خرید زعفران توسط زائران شهر مشهدافاق ارفعکارشناسی ارشدکرباسی۱۴۰۱/۰۶/۳۰
بررسی عوامل موثر بر عملکرد صادرات شرکت های کوچک و متوسط صادر کننده محصولات صنایع غذایی ایران (مطالعه موردی: محصولات خشکبار در استان خراسان رضوی)سارا یارمندکارشناسی ارشدمحمدی۱۴۰۱/۰۶/۳۰
بررسی بازاریابی اکوتوریسم در راستای توسعه پایدار روستایی :مطالعه موردی روستای کنگمهدیه رستگاریدکیکارشناسی ارشدمحمدی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
تأثیر آمیخته‌های بازاریابی بر میزان مصرف محصولات غذایی تراریخته (مطالعه موردی: مشهد)ریحانه ژالهکارشناسی ارشدمحمدی۱۴۰۱/۰۷/۰۲
بررسی عوامل مؤثر بر کاهش تقاضای بیمه محصولات کشاورزی (مطالعه موردی: گندم کاران شهرستان تربت جام)سپیده قاسمیان داغیکارشناسی ارشددوراندیش۱۴۰۱/۰۷/۱۱
مدیریت زنجیره تأمین پایدار منابع آبی در استان خراسان شمالیسعید وظیفه شناسدکتری(PhD)قربانی۱۴۰۱/۰۹/۲۱
بررسی عوامل مؤثر بر صادرات محصولات کشاورزی و غذایی منتخب ایران به افغانستانمریم جعفریکارشناسی ارشدکرباسی۱۴۰۱/۱۰/۱۴
تاثیر سیاستهای حماتی کشاورزی بر تاب آوری خانوارهای روستایی مطالعه موردی : کشاورزان روستایی فریمانشیرین ظریف مرادیان فریمانیدکتری(PhD)دانشورکاخکی۱۴۰۱/۱۱/۲۶
الگوسازی تاب‌آوری دشت مشهد نسبت به کاهش منابع آب زیرزمینیآزاده دوگانیدکتری(PhD)دوراندیش۱۴۰۱/۱۱/۳۰
بررسی اثر سقلمه بر قصد خرید مصرف‌کنندگان روغن ذرت -مطالعه موردی: شهرستان مشهدهومن هاشم زادهکارشناسی ارشدکرباسی۱۴۰۱/۱۱/۳۰
تحلیل ترجیحات مصرف‌کنندگان برای تولیدات کشاورزی حفاظتی (محصولات منتخب گوجه‌فرنگی و سبزی‌های تازه)عاطفه تقی زادهکارشناسی ارشدابوالحسنی۱۴۰۱/۱۱/۳۰
طراحی بسته های تشویقی عملیاتی سازی الگوی کشت زراعی در استان خراسان رضویامیرحسین قادری جویباریکارشناسی ارشدقربانی۱۴۰۱/۱۱/۳۰
کاربرد روش های شعاعی و غیر شعاعی در تعیین کارایی واحد های زراعی: مطالعه موردی کشاورزان مزرعه نمونه آستان قدس رضویکوثر احمدیکارشناسی ارشدصبوحی صابونی۱۴۰۱/۱۱/۳۰
اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری در زنجیره کسب‌وکارهای زیربخش دام و طیور استان خراسان رضویالهه اعظم رحمتیدکتری(PhD)محمدی۱۴۰۱/۱۲/۲۴
بررسی تاثیر بوستان بر قیمت زمین در مشهدفائزه میرزائیکارشناسی ارشدابوالحسنی۱۴۰۲/۰۲/۳۰
بررسی تأثیر مؤلفه های بسته بندی محصولات لبنی بر رفتار انتخاب کودکان (مطالعه موردی: شیر)فائزه بادامهکارشناسی ارشدکرباسی۱۴۰۲/۰۶/۲۷
واکاوی عوامل مؤثر بر ضایعات میوه ناشی از حمل‌ونقل جاده‌ای: مطالعه موردی استان مازندرانمصطفی صابریکارشناسی ارشدفیروز زارع۱۴۰۲/۰۶/۲۷
انتخاب مدل قرارداد فروش محصول زعفران کاران به عمده فروشان و بررسی برنامه‌های تشویقی آنغزاله سالاریکارشناسی ارشدقربانی۱۴۰۲/۰۶/۲۹
واکاوی عوامل موثر برمشارکت کشاورزان در طرح‌های آبخیزداری مطالعه موردی دشت جوینداریوش قلیچیکارشناسی ارشدفیروز زارع۱۴۰۲/۰۶/۲۹
بررسی مزیت نسبی تولید و صادرات زعفران در افغانستانپریسا حبیب زادهکارشناسی ارشدفیروز زارع۱۴۰۲/۰۶/۳۰