کلینیک گیاه پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از کادر مجرب و اساتید گروه گیاه پزشکی، جهت رفع نیازهای جامعه کشاورزی در مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی راه اندازی شد. این کلینیک با بهره گیری از امکانات بسیار تخصصی گروه گیاه پزشکی و سایر گروهها قابلیت تشخیص آفات و بیماریها را با استفاده از روشهای نوین ملکولی و ژنتیکی ارایه می دهد. این کلینیک همچنین آمادگی خود را برای ارایه خدمات ترویجی به نهاد ها، سازمان ها و مراکز خدماتی اعلام می نماید.

خدمات کلینیک گیاه پزشکی:

 • بازدید از مزارع، باغات در جهت هدایت، توصیه، اجرا و نظارت بر روش های کنترل و مهار آفات و بیماریهای گیاهی
 • ضد عفونی محموله های کشاورزی (وارداتی و صادراتی) و صدور گواهی بهداشت
 • تشخیص آفات و بیماری های گیاهی باغات، مزارع، پارک ها، فضاهای سبز و غیره
 • تعیین بهترین زمان سمپاشی جهت مبارزه مؤثر با آفات و بیماری های گیاهی
 • بررسی های آزمایشگاهی لازم در جهت تشخیص عوامل زیان آور
 • استفاده بهینه، اصولی و منطقی سموم و جلوگیری از مصارف بی رویه آن
 • انجام پروژه های تحقیقاتی، آموزشی و اجرایی گیاه پزشکی
 • اجرای کارگاههای آموزشی بر حسب نیاز منطقه به درخواست سفارش دهنده
 • عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی جهت مبارزه با آفات و بیماریهای منطقه ای، محلی و یا باغی
 • تهیه کتابچه و کاتالوگ بر اساس نیازهای منطقه
 • ترویج و گسترش مدیریت تلفیقی آفات و بیماریها
 • بازدید و نظارت بر گلخانه ها
 • برگزاری کلاس های آموزشی
 • صدور نسخه های گیاه پزشکی
 • بازدید و نظارت بر نهالستان
 • تشخیص باقیمانده سموم شیمیایی
 • مشاوره در اجرای کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی به منظور تولید محصولات سالم و ارگانیک.
 • صدور گواهی سلامت نهال و بذر
 • مشاوره و نظارت بر انبارداری صحیح محصولات کشاورزی
 • تعیین حساسیت یا مقاومت ارقام گیاهی به آفات و بیماری های گیاهی