×

توجه

Lack of access rights - File 'http:/fhrc.um.ac.ir/images/8/members/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C.jpg'
Lack of access rights - File 'http:/fhrc.um.ac.ir/images/8/members/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%AD%D9%86%D8%A7%DA%A9%DB%8C.jpg'
Lack of access rights - File 'http:/fhrc.um.ac.ir/images/8/members/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C_%D9%81%D8%B1.jpg'

رضوی مدیر قطب 

دكتر محمد علي رضوي

درجه علمی:استاد

گرایش: مهندسی مواد غذایی

ایمیل:

شماره تماس:38805763-051

رزومه و سایر اطلاعات

اعضا 

فرهوش قائم مقام قطب 

دكتر رضا فرهوش

درجه علمی:استاد

گرایش: شیمی مواد غذایی

ایمیل:

شماره تماس: 38805742-051

رزومه و سایر اطلاعات

 

Dr. Mostafa Mazaheri Tehrani دكتر مصطفي مظاهري

درجه علمی:استاد

گرایش: تکنولوژی مواد غذایی

ایمیل:

شماره تماس: 38805770-051

رزومه و سایر اطلاعات

 

دكتر آرش كوچكي Picture

درجه علمی: استاد

گرایش: تکنولوژی مواد غذایی

ایمیل:

شماره تماس: 38805768-051

رزومه و سایر اطلاعات

 

دکتر عباسی

  سلیمان عباسی

درجه علمی: استاد

گرایش: مهندسی صنایع غذایی

 محل خدمت: دانشگاه تربیت مدرس

 شماره تماس: 48292321-021

ایمیل:  

 

دکتر فرحناکیعسگر فرحناکی

درجه علمی: استاد

گرایش: فناوری مواد غذایی

 محل خدمت: دانشگاه RMIT استرالیا

  شماره تماس: 99259605-061

 ایمیل:  

 

دکتر محمدی فر  محمد امین محمدی فر

 درجه علمی: دانشیار

 گرایش: مهندسی مواد غذایی

 محل خدمت: دانشگاه فنی دانمارک

  شماره تماس: 45254922-045

ایمیل: