نگهدار

تاليف: جي. دبليو. گلد، ‌ترجمه: دكتر حميد بهادر قدوسي-مهندس شهره نيكخواه، تاريخ نشر: 1386

نگهداری مواد غذایی یکی از قدیمی‌ترین تکنولوژی‌های مورد استفاده انسان بوده است. خشکانیدن، نمک سود کردن و انجماد قدمتی هزاران ساله دارند. اما این روشهای سنتی و بسیاری روشهای دیگر که طی قرون اخیر ابداع شده و مورد استفاده قرار گرفته‌اند همواره در حال تغییر، اصلاح و تکامل هستند. این امر جزیی از تلاش پایان ناپذیر محققین و متخصصان در راه افزایش زمان ماندگاری و در عین حال ایجاد کمترین تغییر در بافت و مزه مواد غذایی می‌باشد. کتاب حاضر نگاهی ویژه و دقیق به بررسی روشهای جدید و در حال ظهور در نگهداری مواد غذایی دارد. انتظار می‌رود که برخی از این روشها در آینده‌ای نه چندان دور جای خود را در میان فراوری‌های مرسوم مواد غذایی باز کنند.