مسئول دفترمدیریت و توسعه

20180403 184413 دکتر رسول خدابخشیان کارگر

مرتبه علمی: استادیار

گرایش: تکنولوژی پس از برداشت - سیستم های کنترل و سنجش- نگهداری و تعمیرات

شماره تماس: 05138805832

ایمیل:

رزومه و سایر اطلاعات

 

 

مدیریت توسعه و انتقال فن آوری دانشکده کشاورزی در اسفند ماه 1395 به طور رسمی فعالیت خود را آغاز نموده و برنامه های متعددی را در حوزه های کارآفرینی، کسب و کار کشاورزی و فن آوری در سرلوحه کار خود قرار داده است.
ایجاد این مرکز می تواند نقش موثری در ایجاد و افزایش علاقه و انگیزه برای دانشجویان مقاطع مختلف رشته های کشاورزی برای ورود مستقل به بازار کار و کارآفرینی داشته باشد. بخش کشاورزی سرشار از جاذبه ها و فرصت های کار و کارآفرینی و کسب و کار است که شناخت صحیح این فرصت ها و هدایت مناسب استعدادهای دانشجویان کشاورزی به سمت این فرصت ها می تواند ضمن تحول بخش کشاورزی، نقش قابل ملاحظه ای در رشد و توسعه اقتصادی بخش کشاورزی نیز ایفا کند. هم اکنون یکی از مهمترین عوامل موثر در انتخاب رشته دانش آموزان، بازار آتی کار است که اگر جامعه بیشتر با ظرفیت های بخش کشاورزی در ایجاد کسب و کارها آشنا شود، روز به روز بر متقاضیان این رشته ها در کشور افزوده خواهد شد.