رویداد پنجاهمین سال تأسیس دانشکده کشاورزی 2

سال 1402 مصادف با «پنجاهمین سال تاسیس دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد» است. این دانشکده طی نیم قرن گذشته با تلاش و جدیت دانشجویان، کارکنان و اعضای هیئت علمی خود به ویژه پیشکسوتان و نامدارانی چون کوچکی، راشد محصل، مرتضوی، دهقانیان، علیزاده، فلاح رستگار، نصیری مقدم، حق نیا، جعفرپور و عاقل موجب تربیت دانش آموختگانی شده که امروز در نقاط مختلف ایران و جهان منشأ تحولات زیادی در آموزش، پژوهش، تولید، ترویج و فناوری های کشاورزی شده اند.
دبیرخانه برگزاری رویداد پنجاهمین سال تاسیس دانشکده کشاورزی در نظر دارد آخرین وضعیت شغلی و حرفه ای دانش آموختگان خود را در کشور و جهان مورد بررسی قرار داده و برای ادامه راه از همه ظرفیت های اعضای این خانواده بزرگ استفاده نماید. لذا خواهشمند است از طریق فرم ذیل، اطلاعات خود را تکمیل و ارسال نمایید.

اطلاعات شخصی

لطفا نام خود را وارد کنید
لطفا نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل را بصورت صحیح وارد کنید.
لطفا شماره موبایل را وارد نمایید.
Invalid Input

اطلاعات تحصیلی

Invalid Input


Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

اطلاعات شغلی

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

معرفی سایر دانش آموختگان

در صورتی که سایر دانش آموختگان دانشکده را می شناسید، لطفا به ما معرفی نمایید.

شماره موبایل صحیح نمی باشد.
لطفا ایمیل را بصورت صحیح وارد کنید.
Invalid Input
شماره موبایل صحیح نمی باشد.
لطفا ایمیل را بصورت صحیح وارد کنید.
Invalid Input
شماره موبایل صحیح نمی باشد.
لطفا ایمیل را بصورت صحیح وارد کنید.
Invalid Input
شماره موبایل صحیح نمی باشد.
لطفا ایمیل را بصورت صحیح وارد کنید.
Invalid Input
شماره موبایل صحیح نمی باشد.
لطفا ایمیل را بصورت صحیح وارد کنید.
کد امنیتی صحیح نمی باشد.