رباتیک و مکاترونیک برای کشاورزی

در بسیاری از عرصه ها از جمله صنعت کشاورزی، از رباتیک و مکاترونیک استفاده شده است. استفاده از ماشین های مبتنی بر رباتیک در کشاورزی، در آینده رایج خواهد شد. ماشین های خودکار ...

کتاب «رباتیک و مکاترونیک برای کشاورزی» اثر دانگ ژانگ و بین ونگ که توسط آقای دکتر رسول خدابخشیان کارگر، عضو هیئت علمی گروه آموزشی مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی و با همکاری خانم مهندس فاطمه بیدادگر، ترجمه و نگارش یافته است، تازه ترین اثر انتشار یافته توسط انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد است که به علاقمندان این حوزه عرضه گردیده است.

در بسیاری از عرصه ها از جمله صنعت کشاورزی، از رباتیک و مکاترونیک استفاده شده است. استفاده از ماشین های مبتنی بر رباتیک در کشاورزی، در آینده رایج خواهد شد. ماشین های خودکار بیش از پیش جایگزین انسان ها در کشاورزی خواهند شد و می توانند به کشاورزان برای دستیابی به کشاورزی کارآمد کمک زیادی کنند. کتاب حاضر به موضوع استفاده از رباتیک و مکاترونیک در کشاورزی پرداخته و هدف از آن، معرفی فناوری های پیشرفته درزمینه رباتیک و مکاترونیک برای کشاورزی به منظور آشنایی بیشتر و بهبود روش های مربوط به رباتیک در کشاورزی است. همچنین، پیشرفت های حاصل در دهه های گذشته در این کتاب توضیح داده شده است.

  • فصل 1. بهینه‎سازی فرایند سامانه‎های پوسش (کمپوست)
  • فصل 2. نمای کلی از طراحی مکاترونیکی برای یک سامانه رباتیک مدیریت علف های هرز
  • فصل 3. رباتیک برای محیط های کشاورزی بدون ساختار زمانی و مکانی
  • فصل 4. کاربردهای فعلی و آینده دوربین های هوشمند مقرون به صرفه در کشاورزی
  • فصل 5. از کشاورزی دستی تا کشاورزی خودکار و رباتیک
  • فصل 6. سامانه های رباتیک تعاملی (مبتنی‎بر همکاری) در کشاورزی
  • فصل 7. کنترل پیشگویانه مدل حداقل - حداکثر سازگار برای هدایت وسیله نقلیه مزرعه ای در حضور لغزش چرخ
  • فصل 8. کنترل تطبیقی مدل مرجع برای سامانه های دینامیکی نامعین با اختلالات جفت نشده (تطبیق نیافته)

روباتیک، مکاترونیک، کشاورزی -- نوآوری