تحقیق1تاليف: استفن آر. گليسمن، ترجمه: دكتر رضا قرباني، دكتر ليلا تبريزي، دكتر عليرضا كوچكي، دكتر مهدي نصيري محلاتي، تاريخ نشر:1389
پروفسور استیو گلیسمن استاد دانشگاه کالیفرنیا از پیشگامان علم بوم شناسی کشاورزی در جهان است. نامبرده دارای انتشارات متعددی در این زمینه می‌باشد و کتاب معروف اگرواکولوژی ایشان توسط گروه پژوهشی بوم شناسی کشاورزی در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد قبلاً ترجمه شده است و پروفسور گلیسمن پیشگفتاری ویژه بر ترجمه فارسی آن کتاب نوشته است. کتاب حاضر که تحت عنوان «روشهای تحقیق آزمایشگاهی و مزرعه‌ای در اگرواکولوژی» ترجمه شده است مکمل کتاب قبلی است. در این کتاب به صورتی جامع و ساده روشهای اجرای آزمایشهای صحرائی و آزمایشگاهی همراه با برگه‌های یادداشت برداری شامل مطالعات عوامل محیطی، پویایی جمعیت‌های گیاهی در نظام‌های زراعی، مطالعات مربوط به روابط متقابل بین گونه‌ای در جوامع گیاهان زراعی و مطالعات در مقیاس مزرعه و واحدهای کشاورزی و نیز مطالعات نظام‌های غذائی تشریح شده است. علاوه بر آن ضمائمی هم در رابطه با دستورالعملهای لازم و معادلهای واحدهای اندازه گیری آورده شده است. این کتاب برای کلیه دانشجویان رشته‌های کشاورزی و بخصوص دانشجویان رشته اگرواکولوژی در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد و نیز پژوهشگران می‌تواند مفید واقع شود.