بوم

تاليف: عادل ال تي تي، ترجمه: دكتر عليرضا كوچكي-مهندس زينت برومند رضازاده،‌تاريخ نشر: 1388
کتاب حاضر با نگاهی نو کلیه جنبه‌های عملیات خاکورزی و تأثیر آن بر ساختار و کارکرد خاک را مورد بحث قرار داده است. در فصل‌های اولیه، روش‌های خاکورزی و نقش آن در ساختمان خاک و نیز اجزای زیستی خاک آورده شده است و در فصول بعدی اثر خاکورزی بر مدیریت عناصر غذایی و نیز علف‌های هرز، آفات و بیماری‌ها و همچنین جمعیت بی‌مهرگان و بندپایان خاک مورد بحث قرار گرفته و در انتها تجزیه و تحلیل نهایی صورت گرفته است. این مجموعه از جامعیت قابل توجهی برخوردار بوده و فصول مختلف آن توسط پژوهشگران با تجربه در سطح جهانی به رشته تحریر درآمده است و اولین کتابی است که در این زمینه به زبان فارسی ترجمه شده است.