اقلیم

 تدوين و گردآوري: دكتر محمد موسوي بايگي-مهندس بتول اشرف، تاريخ نشر: 1388
امروزه بشر با علوم بسیاری در زمینه های مختلف آشنا شده و با آن ارتباط تنگاتنگ برقرار نموده است. ولی با این حال هنوز بسیارند علومی که علی رغم درگیری شدید با مسائل روزمره زندگی انسان و ایفای نقش مؤثر در سرنوشت او، مورد غفلت واقع شده و توده آحاد جامعه از آن آگاهی کافی ندارند. از جمله این علوم می توان از هواشناسی و اقلیم شناسی نام برد که گرچه متخصصین در زمینه¬های فنی مهندسی، هوا و فضا، کشاورزی، پزشکی و سایر علوم از این دست، به نقش اساسی آن ها در زندگی بشر امروز واقف هستند و بر این امر اذعان دارند که فاز اولیه تمامی پروژه¬های مرتبط، مطالعات هواشناسی است، با این حال اکثر قریب به اتفاق مردم با این علوم آشنا نیستند. متأسفانه حتی گاه مشاهده می¬شود که قشری از متخصصین نیز شناخت چندانی از این علوم و تأثیر آن بر سایر امور جامعه ندارند و به همین دلیل آن ها را مورد بی مهری قرار می‌دهند. کتاب حاضر، شامل مجموعه ای جامع و کامل از مفاهیم اصلی درس هوا و اقلیم شناسی است که امروزه در قالب 3 واحد درسی در اکثر رشته های مهندسی کشاورزی و علوم وابسته، تدریس می شود.