انرژی

تالیف: رالف سیمز-علی سیق، ترجمه: دکتر محمدحسین عباسپور فرد-مهندس محمدعلی ابراهیمی نیک-دکتر مهدی خجسته پور، تاریخ نشر: تابستان 1390
 در دهه های اخیر به منظور كاهش وابستگي به منابع انرژي فسيلي، گرايش جهاني به­سوي انرژي­هاي تجديدشونده افزایش یافته است. اگرچه به­نظر مي­رسد وجود منابع فراوان نفت و گاز عامل اصلي عدم پيشرفت علمي و عملي ايران در اين زمينه بوده است، بااين­حال آینده نگری و توجه به پيامدهاي مخرب زيست­محيطي مصرف انرژیهای فسیلی جذابيت اين علم را به ويژه در بين پژوهشگران و دانشجويان داخل کشور افزايش داده است. حذف یارانهی حاملهای انرژی پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، حرکت به این سمت را مطمئنا شتاب خواهد داد. علاقه­منداني كه قصد مطالعه و تحقیق در اين زمينه را دارند، در اولين گام با مشكل كمبود منابع علمي فارسي روبرو مي­شوند. روشن است که غالباً درک پایههای یک دانش جدید با استفاده از منابعی که به زبان مادری نیستند دشوار است. كتاب حاضر كه به مباحث مربوط به انرژي­هاي حاصل از زيست­ توده اشاره دارد و توسط تعدادی از دانشمندان فعال در سازمانهای مختلف بین المللی دخیل در انرژیهای تجدیدپذیر نوشته شده است، اولين كتاب فارسي مي‌باشد كه در كنار بحثي جامع از مسائل مربوط به زيست­ توده، فناوری‌هاي مرتبط با آن نظیر گازي فيكاسيون و همچنین تجربیات کشورهای پیشرو در این فناوری را تشریح نموده است.