اصول و کاربردهای میکروبیولوژی خاک

تالیف: دیوید، م. سیلویا و همکاران، ترجمه: دکتر امیر لکزیان با همکاری مهندس نرگس میلانی، تاریخ نشر: 1384

این کتاب یکی از جامع‌ترین کتاب‌های میکروبیولوژی خاک می‌باشد که تا کنون منتشر شده است. مطالب این کتاب شامل سه بخش است که بخش اول بررسی باکتری‌ها، قارچ‌ها، جلبک‌ها، سیانوباکتری‌ها، پروتوزوئرها و ... می‌باشد. بخش دوم تغییر شکل‌های میکروبی عناصر مهم نظیر کربن، نیتروژن،‌ گوگرد و فسفر را برسی می‌کند و در بخش سوم به جنبه‌های عملی میکروبیولوژی خاک نیز می‌پردازد.