Molecular plant-microbe interactionsتالیف: کمال بوعرب، نورمند برایسون، فؤاد دایف

ترجمه: دکتر مجتبی ممرآبادی

تاریخ نشر: 1398

کتاب حاضر به منظور آشنایی محققان و دانشجویان رشته های مختلف علوم و مهندسی کشاورزی، به ویژه دانشجویان رشته های گیاه پزشکی، زیست شناسی، زیست فناوری و بیوشیمی گیاهی با جنبه های مختلف برهم کنش گیاهان با میکروارگانیسم ها از دیدگاه مولکولی نگارش شده است. به طورکلی این کتاب به بحث و تبادل نظر پیرامون یافته های جدید درزمینۀ برهم کنش های مولکولی گیاهان با میکروارگانیسم ها می پردازد و در آن نظریات دانشمندان معروف در سطح جهان درخصوص پیشرفت های اخیر درزمینۀ برهم کنش مولکولی گیاهان با میکروارگانیسم ها و مباحث مربوط به دفاع گیاهی، دفاع متقابل بیمارگرها و همچنین برهم کنش های مفید برای گیاه و میکروارگانیسم ارائه می شود. در این اثر عمدتاً به بررسی مکانیسم های کنترل کنندۀ مقاومت در گیاهان، نقش و ارتباط مسیرهای پیام رسانی دخیل و راهکارهای مورداستفاده توسط قارچ ها و ویروس ها جهت سرکوب این دفاع ها پرداخته شده و نقش همزیست ها هنگام برهم کنش با گیاهان میزبان نیز بررسی شده است.​  این اثر توسط نویسندگان : نورمند برایسون، فؤاد دایف به رشته تحریر درآمده  و به عنوان تازه ترین اثر چاپ شده در سال 1398 از سوی موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه عرضه شده است.