اسبتالیف: جی. سی. دبلیو. اینگلند، ترجمه: دکتر امیر هوشنگ فلاح‌راد-دکتر مسعود طالب‌خان گروسی-دکتر نیسا فرزانه، تاریخ نشر: پاییز1390
در سومین ویرایش این کتاب، مجدداً به تیتر اولیه بازگشت کرده‌ایم که "باروری و مامایی در اسب" بوده است. این کتاب ابتدا در 16 سال پیش با الهامات استاد فقید اینجانب "دکتر دبلیو آلن" منتشر شد. این کتاب به عبارتی کتاب دکتر آلن است و من سعی نموده‌ام که نظرات وی را در یک مجلّد به روز حفظ کرده و در آن اطلاعات مفید بالینی به صورت خلاصه در یک چهارچوب سهل‌الوصول ارائه می‌گردد. در این ویرایش تمامی متن کتاب مورد تجدید نظر قرار گرفته است. توجه ویژه‌ای به اندوکراینولوژی و کنترل اگزوژن تولید مثل نر و ماده، علت‌شناسی، تشخیص و درمان عملی انواع مختلف اندومتریت، ارزیابی و درمان بیماریهای نریان معطوف گردیده است. از آقای جان نیوکامب، دکتر پای کاک و پروفسور راب لانستد بخاطر بحث و جدل لفظی که عقاید بالینی من و به طور غیر مستقیم مسیری را که در کتاب ارائه دادم تحت تأثیر قرار داده تشکر فراوان دارم.