گیاه داروتالیف: توبیاس استاینر، ترجمه: دکتر ابوالقاسم گلیان-مهندس عبدالله اکبریان-مهندس حسن صالحی، تاریخ نشر: پاییز1390

طی دهه‌های اخیر، گیاهان دارویی به‌خاطر دارا بودن ويژگي‌هاي خاص، به عنوان جایگزینی برای مواد محرک رشد آنتی‌بیوتیکی در تغذیه دام، توجه بسیاری را به خود جلب کرده‌ است. در سال‌هاى اخير استفاده از آنتى‌بيوتيك‌ها در تغذیه دام، به دليل ایجاد مقاومت باكتریایی محدود شده است. بالا رفتن اطلاعات عمومي درباره افزایش مقاومت آنتي‌بيوتيكي در باكتری‌ها و همچنین قوانین سخت‌گیرانه اتحاديه اروپا، صنعت دام‌پروری را به یافتن موادی جایگزین جهت كنترل عوامل بیماری‌زا ملزم كرده است. در بين اين مواد جايگزين،‌ گياهان معطر و دارویي، عصاره‌ها و اسانس‌های گیاهی ممكن است جايگاه برتري داشته باشند. گياهان، ترکیبات ثانویه‌ای از قبيل اسانس‌های گیاهی تولید می‌‌کنند كه می‌توان آن را استخراج و تغلیظ کرد. این ترکیبات ممكن است فعاليت‌ ضدميكروبى علیه گونه‌های مختلفی از ميكروارگانيسم‌ها شامل باكترى‌ها، تك‌ياخته‌ها، قارچ‌ها و ويروس‌ها داشته باشند. تمامي اين نوع رستني‌ها گیاهان دارویی ناميده مي‌شود.