پری بیوتالیف: گلن آر. گیبسون و همکاران، ترجمه: دکتر ابوالقاسم گلیان و همکاران، تاریخ نشر: بهار 1390

کتاب حاضر مروری بر پیشرفت‌های اخیر در زمینه پری‌بیوتیک‌های خوراکی که از طریق تغییر در فعالیت‌های میکروبی دستگاه گوارش بر سلامت انسان و حیوانات تأثیر می‌گذارند، می‌باشد. اخیراً در مورد ماهیت واقعی پری‌بیوتیک‌ها‌، نحوه تولید و چگونگی عمل آن‌ها بحث‌های زیادی شده است. در این کتاب، دانشمندان صاحب‌نظر زیادی نتایج تحقیقات خود را در مورد رابطه پری‌بیوتیک‌ها با تغذیه و میکروبیولوژی ارائه نموده‌اند. این متخصصان، در ابتدای هر فصل با یک مرور کلی در مورد پری‌بیوتیک‌ها شروع کرده و سپس سعی نموده‌اند تا توضیحات اختصاصی خود را بزبان ساده بیان کنند.