سوتاليف: دكتر محسن دانش مسگران-دكتر عبدالمنصور طهماسبي-دكتر سيد عليرضا وكيلي، تاريخ نشر:1387
با عنایت به گسترش آموزش و پژوهش در زمینه‌های مختلف علوم دامی در کشور، دسترسی به اطلاعات نوین در زمینة تغذیه دام، برای پاسخگویی به نیازهای روز افزون دانشجویان و دانش پژوهان، ضرورتی انکار ناپذیر می نمایاند. در کتاب هضم و سوخت - ساز در نشخوارکنندگان سعی شده است که ضمن بررسی جنبه‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمی هضم و سوخت - ساز خوراک در شکمبه، عوامل متداخل در این پروسه و همچنین تأثیر آن بر سوخت - ساز بافتهای حیوان مورد بررسی قرار گیرد. بدین جهت سعی نویسندگان کتاب بر آن بوده است تا اطلاعات مناسب در خصوص مدلهای زیست - حیاتی و همچنین مدلهای ریاضی مربوط به طور گسترده و قابل فهم برای عموم دانشجویان محترم علوم دامی در مقاطع تحصیلی کارشناسی و تحصیلات تکمیلی و همچنین دانش پژوهان محترم در این کتاب به صورت مدون گردآوری شود. مطالب کتاب حاضر در 13 فصل ارایه شده است.