گاو1تاليف: پي.جي.اچ. بال-اي.آر.پيترز، ترجمه: دكتر اميرهوشنگ فلاح راد، تاريخ نشر:1388
چاپ سوم كتاب توليد مثل در گاو كه اكنون ترجمه آن را در دست داريد؛ كتابي است بسيار با ارزش، از آن جهت كه نويسندگان علاوه بر تسلط بر مسائل مربوط به پرورش گاو، دامپزشك نيز مي‌باشند و لذا از ديد وسيعي در هر دو زمينه برخوردار هستند. نويسندگان كتاب مقالات بسيار زيادي در زمينه‌هاي مختلف علوم دامپروري و دامپزشكي داشته و در اين زمينه‌ها افرادي صاحب نظر مي‌باشند. بسياري از خوانندگان ممكن است مطالب كتاب را قدري سنگين بيابند كه به دو دليل اصلي است: نخست اينكه مطالب علمي سطح بالا را نمي‌توان ساده نوشت زيرا كه نويسنده جهت ارائه مطالبي كه پيچيده است و آزمايشات و نتايج آن نيز پيچيده مي باشند هر قدر مطلب را ساده بنويسد باز هم درك و تفسير آن براي بعضي سنگين است. برگرداننده متن نيز از جهت امانت‌داري و بيان واقعيات، بايد مطالب را همان طوري كه نگاشته شده است ارائه كند كه آن نيز منجر به پيچيده شدن متن ترجمه شده است. بنا به دلايل بالا خوانندگان اين نوع كتب اغلب كساني هستند كه داراي تحصيلات دانشگاهي ليسانس و بالاتر مي‌باشند. البته نه به اين معني كه ساير افراد قادر به درك مطالب كتاب نيستند بلكه در بسياري از بخش‌ها افرادي كه دست اندركار هستند ممكن است كتاب را جالب بيابند. دوم آنكه به خاطر برگردان بودن متن كتاب از انگليسي به فارسي، در ترجمه از جهت رعايت اصول اخلاقي و قانوني، مترجم قادر به ساده سازي در متن نبوده و لذا مطالبي كه مربوط به شرايط ايران نيز نمی‌باشد دست نخورده آمده است. به هر حال با وجود تمامي مشكلات اميد است برگردان حاضر مورد استفاده دانشجويان و دانش پژوهان، دانشجويان رشته‌هاي دامپروري، دامپزشكي، دوره‌هاي تحصيلات تكميلي و همچنين دامپزشكان و كارشناسان دامپروري كه به كار عملي مشغول مي‌باشند قرار گيرد.