خوتدوين و گردآوري: دكتر مجتبي طهمورث پور-دكتر عبدالمنصور طهماسبي، تاريخ نشر:1387
 
پیشرفت جوامع بشری در گروه سلامت تمام افراد جامعه است و تغذیه نا کارآمد از مهمترین مسائلی است که جوامع در حال پیشرفت را با خطر جدی مواجه ساخته است. در اين بين نقش ویژه فرآورده های دامی در تغذیه بشر کاملا آشکار و حیاتی است. از مهمترین معضلات در تغذیه جوامع کشورهای عقب مانده و در حال پیشرفت، کمبود منابع پروتئین حیوانی در سبد تغذیه خانوار است و دو عامل مواد خوراکی و ساختار ژنتیکی دامها در این مناطق بیشترین نقش را در این زمینه دارند. با توجه به شرایط اقلیمی موجود در کشور ما، کمبود اقلام خوراکی دام و طیور کاملاً مشهود است. اقلام خوراکی موجود یا از کیفیت پائینی بر خورداراند و یا ترکیبات و کیفیت آنها ناشناخته مانده است. این کتاب با در نظر گرفتن دو هدف نگارش یافته است؛ اول آنکه بتواند روشهای ساده ای برای آموزش روشهای تجزیه تقریبی مواد ارایه نماید و دوم آنکه به عنوان یک منبع تحقیقاتی و کاربردی برای محققان مورد استفاده قرار گیرد تا منابع خوراکی موجود در کشور شناسایی و ارزیابی گردند. آنچه در این کتاب از پیش روی خوانندگان گرامی می گذرد متداول‌ترین روشهای ارزیابی مواد خوراکی دام است که در سالیان اخیر مورد استفاده محققان در اقصی نقاط دنیا قرار گرفته است. همچنین سعی گردیده مطالب به صورت کاملاً دسته بندی شده و روان نگارش یابد تا نکات عملی و کاربردی بیشتر مورد توجه قرار گیرد. در برخی از بخش‌های کتاب نيز بنا بر نیاز تصاویری گنجانیده شده است که امیدواریم مفید و کاربردی باشد.