روش

تالیف: جان مائورر، ترجمه: سید علی مرتضوی-فریده طباطبایی یزدی-علیرضا صادقی-الهام رنجبر امانی، تاریخ نشر: پاییز 1389

اين کتاب، فناوري‌هاي تشخيصي مبتني بر واکنش زنجيره‌ای پليمراز را به منظور شناسايي عوامل ميکروبی بيماری‌زا و مولد فساد در مواد غذايي به زيست‌شناسان غير مولکولي، معرفي خواهد نمود. در مجموع و بر پايه مباحث مطرح شده در اين کتاب، خواننده قادر خواهد بود: اصول حاکم بر انواع روش‌هایPCR نظيرPCR زمان واقعی را درک نمايد، مباني دخيل در طراحي، بهينه‌سازي و به‌کارگيریPCR را به منظور استفاده در آزمايشگاه ميکروبيولوژي مواد غذايي بداند، نتايج حاصل را تفسير کند، محدوديت‌ها و توانايي‏هايPCR را بشناسد و اصول بنيادي فناوري نوپای ريزپردازنده‌ها و کابردهاي بالقوه آن را در ميکروبيولوژي مواد غذايي بداند. اين کتاب، آخرين يافته‌ها در زمينهPCR، همچنين آزمون‌هاي مبتني بر ريزپردازنده‌ها و کاربرد آنها را در زمينه تشخيص عوامل بيماري‌زای باکتريايي، پرتوزوآيي و ويروسي مواد غذايي براي خواننده فراهم می‌آورد.