اصول2

تدوین و گردآوری: دکتر فخری شهیدی-دکتر فریده طباطبایی یزدی-مهندس علیرضا صادقی-مهندس علی اکبر غلامحسین پور، تاریخ نشر: پاییز 1389

کتاب "زيست‌فناوری کاربردی در صنايع غذايي" مشتمل بر سه بخش "بيوشيمی تخمير، ميکروبيولوژی تخمير و برخی از مهم‌ترين فراورده‌های زيست‌فناوری در صنايع غذايي" می‌باشد که با نگاهی تازه و کاربردی به مفاهيم مطرح شده می‌تواند مورد استفاده دانشجويان، محققان و به طور کلی متوليان امر فرآوری مواد غذايي قرار گيرد. در بخش نخست اين کتاب، بيوشيمی تخمير به منظور درک عميق‌تر فرايندهای تخميری مورد بررسی قرار می‌گيرد. از ديدگاه بيوشيمي، تخمير نوعي فرايند توليد انرژي محسوب می‌شود كه در آن تركيبات آلي به عنوان دهنده و گيرندة الكترون عمل مي‌كنند. در بخش دوم، مهم‌ترين اصول ميکروبيولوژی حاکم بر تخمير به‌عنوان زيربنای زيست‌فناوری ميکروبی ارائه می‌گردد. از ديدگاه ميكروبيولوژي صنعتي نيز واژه تخمير براي مقادير زيادي از سلول‌ها كه تحت شرايط هوازي و بي‌هوازي درون فرمانتور يا بيوراكتور رشد كرده‌اند به كار مي‌رود. در مجموع دو بخش ابتدايي کتاب، خواننده را قادر خواهد ساخت تا سرفصل‌های ارائه شده در بخش سوم را با نگاه عميق‌تری مطالعه نمايد. در بخش سوم، ضمن بازنگري و خلاصه کردن فرايندهاي توليد بعضی از متداول‌ترين فراورده‌هاي بيوتکنولوژي مواد غذايي، برخي از ويژگي‌هاي تغذيه‌اي اين نوع غذاها و پيشرفت‌هايي که در توليد آنها به وجود آمده به صورت شفاف بيان شده است.