اصول

تالیف: آر. پائول سینگ-دنیس آر. هلدمان، ترجمه: دکتر سید علی مرتضوی-دکتر علی اکبر سیف کردی-مهندس علیرضا صادقی-مهندس علی اکبر غلامحسین پور، تاریخ نشر: تابستان 1391 (چاپ دوم)

صنعت غذا از صنايع بزرگ جهاني بوده و از تجارت‌هاي بزرگ جهاني در آمده است. سرعت رشد اين صنعت آنقدر زياد است كه با توجه به جمعيت جهان گام‌هاي رشد خود را سريع تركرده است. پيشرفت هايي كه در تمام زمينه‌هاي كشاورزي در جهان وجود داشته به هيچ عنوان به سطح رشد اين صنعت نمي‌رسد. مصرف مواد غذايي توسط مردم جهان نه تنها بايد از لحاظ اطمينان مناسب باشد، بلكه بايد كيفيت، مناسب بودن و همچنين سلامت كلي نيز مناسب باشد.بيشتر عمليات‌هاي فرآيندي، يك مسير از مواد اوليه تا محصول نهايي را طي مي‌كند و همگي از نظر كمي‌، به تخصصي مهندسي احتياج دارد تا يك موازنه موفق جهت ايجاد كيفيت مناسب و بهبود امنيت غذايي و مدت زمان ماندگاري داشته باشيم.مهندسي صنايع غذايي شامل تمام اصول مهندسي كلاسيك شامل ترموديناميك، جريان سيالات و موازنه جرم و انرژي است به علاوه فرآيندهاي بيولوژيكي، و فيزيكوشيميايي و علم مواد نيز در اين مهندسي شركت دارند. درك مهندسي كه در فرآيندهاي غذايي ما شركت مي‌كند در رشد اين صنعت حياتي است و در آموزش علوم غذايي نه تنها در مقاطع كارشناسي، بلكه در مقاطع تحصيلات تكميلي لازم است كه اين مبحث حتماً وجود داشته باشد.