افزودن

تدوین و گردآوری: دکتر مصطفی مظاهری، مهندس سمیرا یگانه زاد، مهندس مرضیه معین فرد، مهندس نفیسه واحدی ویراستار علمی: دکتر محمد حسن زاده تاریخ نشر: بهار 1389

ارتباط تنگاتنگ بین غذا و سلامتی بر کسی پوشیده نیست. دنیای مدرن امروزی به دنبال راهکارهایی است تا با درک بهتر این رابطه بتواند با تغذیه ای مناسب علاوه بر تأمین نیازمندی های اولیه بدن، سلامت و افزایش طول عمر مصرف کننده را نیز تضمین نماید. بنابراین در حال حاضر توجه بسیاری از دانشمندان علم مواد غذایی معطوف به غذاهایی است که ضمن تأمین سلامتی، اهداف خاصی را نيز دنبال نماید. اين دسته از تركيبات و مواد غذايي به نام "غذاهاي سلامتي‌بخش " شناخته مي‌شوند. با توجه به پيشينه ذهني خوب از محصولات لبني، کاربرد اين افزودني‌ها در صنايع لبني رو به گسترش است.

عناوين سرفصل هاي انتخاب شده براي تدوين کتاب حاضر،‌ از مطرح ترين کتب
در زمينه محصولات سلامتي بخش برگرفته شده است؛ مهمترين اين كتب عبارتند از:
Functional dairy products و Handbook of functional dairy products . همچنين به منظور گردآوري و تدوين اين كتاب، از جديدترين منابع علمي و مقالات منتشر شده نيز استفاده شده است.