میکروب

تاليف: دكتر سيد علي مرتضوي-ليلا زيرجاني-فريده طباطبايي يزدي، تاريخ نشر: 1388 

این کتاب مجموعه‌ای از مطالب کلیدی وروشهای آزمایشی نوین و ضروری و مبتنی بر مبانی میکروب شناسی مواد غذایی در ارتباط با انواع میکروارگانیسم ها، انگل ها و ویروس های مواد غذایی است و به عنوان مرجعی علمی مناسب برای دانشجویان رشته های میکروب شناسی، صنایع غذایی، تغذیه، مسؤولان فنی کارخانجات مواد غذایی، دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی وعلاقه‌مندان به علم میکروب شناسی مواد غذایی، مطابق با ساختار آموزشی گروههای میکروب شناسی دانشگاههای داخل و خارج کشور ارائه می‌گردد. این کتاب مجموعا در 14 (چهارده) فصل تهیه و تنظیم شده و با تکیه برروش های علمی و عملی میکروبیولوژی مواد غذایی دستورالعمل‏های لازم را جهت بررسی و پیگیری صحیح و مناسب بیماریهای ناشی از موا د غذایی در اختیار علاقه مندان قرار می‌دهد، علاوه بر این در فصول اختصاصی این کتاب در ارتباط با روش های شناسایی و تشخیص انگل ها و ویروس های مواد غذایی نیز توضیحات کامل آمده است. در این کتاب علاوه بر فصل بندی دقیق و علمی روش های آزمایشات کنترل میکروبیولوژیکی و بهداشتی مواد غذایی، تصاویر متعدد و مفهومی، جداول خلاصه و کاربردی و معادل لاتین واژه های علمی در داخل متن فصول گنجانده شده است. همچنین مجموعه‌ای از پرسش های طبقه بندی شده چهارگزینه‌ای همراه با پاسخ نامه مربوط به آزمونهای سنوات گذشته مقاطع کارشناسی ارشد در زمینه میکروب شناسی مواد غذایی دانشگاههای کشور نیز بدان افزوده شده است، ضمناً واژه نامه میکروبیولوژی و راهنمای مسمومیت های مواد غذایی ولوح فشرده عکس های رنگی نیز، به کتاب افزوده شده است.