مدرن2

تاليف: جيمز ام. جي، ترجمه: دكتر سيدعلي مرتضوي-مهندس سيدحميدرضا ضياءالحق، تاريخ نشر: 1388 

اين كتاب ترجمه‌ي ويرايش هفتم كتاب ميكروبيولوژي غذايي مدرن تأليف جيمز ام. جي، مارتين جي. لاسنر و ديويد اي. گلدن مي‌باشد كه در سال 2005 منتشر شده است. بدون شك اين كتاب يكي از معتبرترين و بهترين كتاب‌ها در زمينه‌ي ميكروب‌شناسي مواد غذايي مي‌باشد كه مورد استفاده‌ي بسياري از پژوهشگران، كارشناسان ميكروب‌شناسي، اساتيد و دانشجويان در سراسر جهان مي‌باشد. در نگارش اين كتاب از بيش از حدود 3000 مقاله و كتاب استفاده شده است و چنين منابع عظيمي در كمتر كتاب مشابهي به چشم مي‌خورد. ويرايش‌هاي قبلي اين كتاب (سوم، چهارم و ششم) قبلاً در دو جلد ترجمه و منتشر شده اند و همان‌گونه كه در پيشگفتار عنوان شده‌است تمام فصول اين كتاب داراي اضافات و اصلاحات اساسي مي‌باشند و فصل‌هايی نيز به ويرايش‌هاي قبلي افزوده شده است.