خمیر

تدوين و گردآوري: فخري شهيدي-بهزاد ناصحي-آناهيتا راستگو، تاريخ نشر: 1386 

مصرف فراورده هاي خميري در بيشتر كشورهاي دنيا رايج است. عموم مردم اسپاگتي، نودل و ماكاروني را مي شناسد و اين گروه از فراورده ها جايگاه ويژه اي در سبد مصرف خانوار دارند، به طوري كه يكي از فراورده هاي اين گروه نظير توخالي، توپر، سوپي، تازه، محلي و يا كنسروي طي هفته مصرف مي شود.