بیو

تاليف: پري جانسون-گرين، ترجمه: دكتر محمدباقر حبيبي نجفي-مهندس اميرسالاري-مهندس عليرضا رياضي، تاريخ نشر: 1386 

درس بیوتکنولوژی غذایی چندین سال است که به فهرست دروس دانشجویان علوم و صنایع غذایی و رشته‌های وابسته در دانشگاه های معتبر دنیا افزوده شده است . کتاب حاضر توسط آقای پری جانسون – گرین از اساتید گروه زیست شناسی دانشگاه آکادیا نگاشته شده است و ايشان برای سالهای متوالی تدریس درس بیوتکنولوژی غذایی در آن دانشگاه را به عهده داشته‌اند. خوشبختانه كتاب حاضر دربرگیرنده عمدة مطالب مندرج در سر فصل این درس می باشد و به عنوان کتاب مرجع می تواند مورد استفاده مدرسان محترم این درس قرار گیرد.