اقتصاد بازارهای کشاورزی
 • نویسنده: رون‍ال‍د ش‍ری‍م‍پ‍ر
 • مترجم: سیاوش دهقانیان، محمد قربانی، ف‍رخ دی‍ن‌ ق‍زل‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1389
 • شابک (ISBN): 978-964-386-103-1
 • ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
 • تعداد صفحات: 426
 • عنوان به انگلیسی: Economics of Agricultural Markets‬

وجود چالش های جدی در بخش کشاورزی به ویژه سودآوری واحدهای کشاورزی و لزوم رفتار بر اساس اصول اقتصادی و مدیریتی، اقتصاد کشاورزی را به عنوان یکی از کاربردی ترین رشته ها مطرح ساخته است. به موازات آن، بازاریابی محصولات کشاورزی و شناخت ساز و کارهای مربوط به مدیریت بازار، الزام آور می‌سازد تا ابعاد اقتصادی بازارهای کشاورزی نیز ...

وجود چالش های جدی در بخش کشاورزی به ویژه سودآوری واحدهای کشاورزی و لزوم رفتار بر اساس اصول اقتصادی و مدیریتی، اقتصاد کشاورزی را به عنوان یکی از کاربردی ترین رشته ها مطرح ساخته است. به موازات آن، بازاریابی محصولات کشاورزی و شناخت ساز و کارهای مربوط به مدیریت بازار، الزام آور می‌سازد تا ابعاد اقتصادی بازارهای کشاورزی نیز مورد بررسی قرار گیرد. به عبارت دیگر رفتار‌شناسی بازارهای مختلف محصولات کشاورزی و تطبیق آن با شرایط محلی، از دیگر عواملی است که باید مورد توجه خاص قرار گیرد.

به همین دلیل مترجمان بر آن شدند تا کتاب «اقتصاد بازارهای کشاورزی» را به عنوان یکی از کتاب های مکمل «مدیریت بازاریابی محصولات کشاورزی و مواد غذایی» که قبلا" ترجمه و منتشر شده است، در دسترس علاقمندان قرار دهند. این کتاب جنبه های اقتصادی بازارهای مختلف کشاورزی را، از دو بعد خرید و فروش در دو سطح درون و برون مرزی مورد بررسی قرار می دهد و زوایای مختلف آن را عمیقا کالبد شکافی می کند. کتاب حاضر می تواند به عنوان کتاب درسی دروس بازاریابی محصولات کشاورزی، تجارت بین المللی محصولات کشاورزی، اقتصاد خرد، اقتصاد تولید، قیمت محصولات کشاورزی و اقتصاد ریاضی مورد تدریس قرار گیرد. دانشجویان رشته های اقتصاد کشاورزی و اقتصاد در دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می توانند از محتوای این کتاب بهره گیرند.

 • فصل 1. مروری اجمالی و معیارهای کمی
 • فصل 2. چارچوب و ابزارهای تحلیلی
 • فصل 3. جنبه های مکانی (فضایی) بازارهای کشاورزی
 • فصل 4. ابعاد زمانی بازارهای کشاورزی

کشاورزی -- جنبه های اقتصادی، مواد غذایی -- صنعت و تجارت -- نشریات ادواری، فرآورده های کشاورزی