• نویسنده: م‍وک‍ش‌ پ‍ان‍دی‌، دی‍پ‍ع‍ل‍ی‌ ت‍واری‌
 • مترجم: ناصر شاهنوشی، سیاوش دهقانیان، ف‍رخ دین ق‍زل‍ی‌
 • ویراستار (مصحح): محمد قربانی
 • تاریخ انتشار: 1389
 • شابک (ISBN): 978-964-386-120-9
 • ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
 • تعداد صفحات: 584
 • عنوان به انگلیسی: Rural & Agriculture Marketing: Opportunities, Challenges & Business Strategies

بازاررسانی و بازاریابی را باید به عنوان یکی از مهمترین اجزای ساختار تولید محصولات کشاورزی به حساب آورد ...

بازاررسانی و بازاریابی را باید به عنوان یکی از مهمترین اجزای ساختار تولید محصولات کشاورزی به حساب آورد.

 • فصل 1. مقدمه ای بر بازاریابی کشاورزی
 • فصل 2. نقش دولت در بازاریابی کشاورزی
 • فصل 3. مازاد قابل عرضه به بازار
 • فصل 4. بررسی بازار
 • فصل 5. سیاست های قیمت گذاری
 • فصل 6. فروش و توزیع همزمان
 • فصل 7. نگهداری و انبارداری
 • فصل 8. نظام اطلاعاتی بازاریابی
 • فصل 9. برنامه ریزی بازاریابی
 • فصل 10. استراژی بازاریابی
 • فصل 11. نشان های تجاری و اهمیت آن ها
 • فصل 12. اعتبارات کشاورزی
 • فصل 13. کشاورزی قراردادی: همزیستی کشاورزی - صنعت
 • فصل 14. بازاریابی تعاونی
 • فصل 15. بازاریابی روستایی در هندوستان: مسائل و راهکارها
 • فصل 16. کشاورزی ارگانیک
 • فصل 17. WTO و کسب و کار کشاورزی هندوستان
 • فصل 18. کاربرد فناوری اطلاعات در بازاریابی نهاده های کشاورزی
 • فصل 19. نقش خدمات ترویجی
 • فصل 20. مطالعه موردی مدیریت پیشگاهی و نوآوری ITCe-choupal
 • فصل 21. مطالعه موردی مدیریتی: صنعت بذر سبزیجات هندوستان
 • فصل 22. مطالعه موردی مدیریتی: صنعت تراکتورسازی هندوستان
 • فصل 23. مطالعه موردی مدیریتی: صنعت آفت کش های هندوستان
 • فصل 24. مطالعه موردی مدیریتی: صنعت فرآوری مواد غذایی هندوستان
 • فصل 25. مطالعه موردی مدیریتی
 • فصل 26. مطالعه موردی مدیریتی: الگوی ارتباطی روستایی N-Logue
 • فصل 27. مطالعه موردی مدیریت: تاتاکیسان کندرا

فرآورده های کشاورزی -- بازاریابی، کشاورزی -- جنبه های اقتصادی، فرآورده های کشاورزی -- هند -- بازاریابی