الگوهای کمی در تحقیقات بازاریابی
 • نویسنده: فیلیپ‌ هنز فرانسس، ریچارد پاپ
 • مترجم: محمدرضا کهنسال، هادی رفیعی دارانی
 • تاریخ انتشار: 1388
 • شابک (ISBN): 978-964-386-192-6
 • ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
 • تعداد صفحات: 256
 • عنوان به انگلیسی: Quantitative Models in Marketing Research
 • مشاهده صفحات اولیه کتاب

در این کتاب خواننده با انواع الگو‌های حائز اهمیت و به ویژه الگوهای کمی برای تحقیقات بازاریابی آشنا می‌شود که هر الگو بر اساس داده‌های خاصی تعریف و تدوین می‌گردد. همچنین در مورد هر الگو، جزئیات آن همچون ...

این کتاب که حاصل تلاش فیلیپ هنس فرانسس، پروفسور اقتصادسنجی کاربردی وابسته به سازمان اقتصادی و تحقیقات حرفه ای بازاریابی و ریچارد پاپ، محقق دانشگاه رتردام می باشد، با هدف تأمین نیازهای دانشجویان و محققین حوزه های مختلف و مرتبط با بازاریابی ترجمه گردیده است. در این کتاب خواننده با انواع الگو‌های حائز اهمیت و به ویژه الگوهای کمی برای تحقیقات بازاریابی آشنا می شود که هر الگو بر اساس داده های خاصی تعریف و تدوین می گردد.

همچنین در مورد هر الگو، جزئیات آن همچون ساختار الگو از نظر آماری و اقتصادسنجی، تحلیل تجربی الگو، نمونه های واقعی و تفسیر نتایج و یافته های آن در مورد نمونه های مورد بررسی ارائه گردیده است. این کتاب برای سطوح مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین محققین و پژوهشگران حوزه های مختلف و مرتبط با بازرایابی توصیه می گردد.

 • فصل 1. مقدمه و نکات مطرح شده در کتاب
 • فصل 2. تصویری از داده های تحقیقات بازاریابی
 • فصل 3. متغیر وابسته پیوسته
 • فصل 4. متغیر وابسته دو گزینه ای
 • فصل 5. متغیر وابسته غیر ترتیبی
 • فصل 6. متغیر وابسته چند جمله ای ترتیبی
 • فصل 7. متغیر وابسته محدود شده
 • فصل 8. متغیر وابسته مدت دار
 • ضمیمه:
  • مروری بر ماتریس جبری
  • مروری بر مبحث توزیع
  • مقادیر بحرانی

بازارشناسی -- الگوهای ریاضی