• نویسنده: جی.اس. مالادا، این.مو کیم
 • مترجم: محمد قربانی، فاطمه حیات غیبی، سمانه شاه حسین دستجردی
 • تاریخ انتشار: 1389
 • شابک (ISBN): 978-964-386-228-2‬
 • ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
 • تعداد صفحات: 536
 • عنوان به انگلیسی: Unit roots, Cointegration, and Structural change
 • مشاهده صفحات اولیه کتاب

در دنیای کنونی اکثر متغیرهای موجود در حوزه های مختلف علوم بویژه علوم اقتصادی در گذر زمان دارای رفتارهای متفاوتی می باشند که می توان آن ها را در قالب الگوهایی بیان کرد. این الگوهای رفتاری، شرایطی را فراهم می آورند تا بتوان بر اساس رفتار گذشته متغیرها، رفتار آینده آن ها را پیش بینی کرد. به همین دلیل بهره گیری از علم آمار ...

در دنیای کنونی اکثر متغیرهای موجود در حوزه های مختلف علوم بویژه علوم اقتصادی در گذر زمان دارای رفتارهای متفاوتی می باشند که می توان آن ها را در قالب الگوهایی بیان کرد. این الگوهای رفتاری، شرایطی را فراهم می آورند تا بتوان بر اساس رفتار گذشته متغیرها، رفتار آینده آن ها را پیش بینی کرد. به همین دلیل بهره گیری از علم آمار در قالب تحلیل سری زمانی اهمیت یافته است، به نحوی که روز به روز بر دایره استفاده موضوعی و طیف های بهره گیران از آن افزوده شده است. اگرچه هم اکنون در برخی از کتاب ها، سری زمانی از ابعاد نظری مورد بررسی قرار گرفته است، اما هیچ یک از این کتاب ها که ترجمه می باشند، به جدیدترین یافته ها و اصول نظری تحلیل سری‌های زمانی اشاره نداشته اند. علاوه بر آن به جنبه های کاربردی آزمون های مختلف در این حوزه ها کمتر اشاره نموده اند و به برخی از نقاط ضعف (انتقادات وارد بر آن) و قوت و سیر تکوین و تکامل آن کمتر اشاره داشته اند. به همین دلیل، بنا بر ضرورت بهره گیری دانشجویان رشته های مختلف بویژه اقتصاد، اقتصاد کشاورزی و آمار، از جدیدترین اصول نظری و آزمون های کاربردی سری های زمانی مبتنی بر جدیدترین منابع علمی و نیز نبود کتابی جامع در این حوزه، مترجمین تصمیم گرفتند تا کتاب «ریشه های واحد، هم جمعی و تغییر ساختاری» را که از معتبرترین و به روزترین کتاب ها در این حوزه است، بصورت ترجمه عرضه نمایند. این کتاب می تواند در مقاطع مختلف تحصیلی دانشجویان رشته های اقتصاد، اقتصاد کشاورزی و آمار مورد استفاده قرار گیرد.

 • بخش اول: مقدمه و مفاهيم پايه
 • بخش دوم: ريشه‌های واحد و هم جمعی
 • بخش سوم: تعميم الگوهاي پايه
 • بخش چهارم: تغيير ساختاری
 • پيوست 1: راهنمای خلاصه ای در خصوص نظريه مجانبی

اقتصادسنجی، تجزیه و تحلیل سری های زمانی، ‏‫همگرایی (اقتصاد)‬