عنوان پایان نامهساخت و ارزیابی فنی تخته تراشه جهت دار (OSB) از بقایای هرس درختان شهری و باغی برای تولید کف پوش
مقطع و رشته دکتری مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
استاد راهنما آقای دکتر روحانی
زمان ساعت 10، روز سه شنبه، مورخ 1402/12/01
مکان آمفی تئاتر ویدئو کنفرانس، ساختمان تحصیلات تکمیلی

جلسات دفاع