عنوان پایان نامهتاثیرات توفوردی و بره موم بر کیفیت و افزایش عمر گلجای گل رز شاخه بریده
مقطع و رشته کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان زینتی
استاد راهنما آقای دکتر سلاح ورزی
زمان ساعت 10، روز سه شنبه، مورخ 1402/12/01
مکان کلاس 24 ساختمان شماره 2

جلسات دفاع