عنوان پایان نامهغربالگری جدایه های باکتری های اسید لاکتیک تجزیه کننده اگزالات و به کارگیری آن ها در تولید فرآورده های ریواس کم اگزالات
مقطع و رشته کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فناوری مواد غذایی
استاد راهنما آقای دکتر روحانی
زمان ساعت 11، روز چهارشنبه، مورخ 1402/12/02
مکان کلاس 58 ساختمان تحصیلات تکمیلی

جلسات دفاع