عنوان پایان نامهبررسی برخی تغییرات مورفولوژیکی و ژنتیکی القای کالوس جنین‌زا در گیاه گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum L.)
مقطع و رشته دکتری بیوتکنولوژی در کشاورزی
استاد راهنما خانم دکتر مشتاقی
زمان ساعت 12، روز یکشنبه، مورخ 1402/12/20
مکان آمفی تئاتر ویدئو کنفرانس، ساختمان تحصیلات تکمیلی

جلسات دفاع