عنوان پایان نامهبررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، مکانیکی، ساختاری، حرارتی، و ضد باکتریایی فیلم مرکب ژلاتین-پلولان-نانوفیبر سلولز حاوی فاژ سالمونلا بر علیه باکتری سالمونلا در گوشت مرغ
مقطع و رشته دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی
استاد راهنما آقای دکتر صداقت
زمان ساعت 12، روز سه شنبه، مورخ 1402/12/22
مکان آمفی تئاتر ویدئو کنفرانس، ساختمان تحصیلات تکمیلی

جلسات دفاع