عنوان پایان نامهرویکرد حکمرانی سیل برای طراحی سازه کنترل سیلاب مبتنی بر مدل بهینه سازی بستر
مقطع و رشته دکتری علوم و مهندسی آب - سازه های آبی
استاد راهنما آقای دکتر اسماعیلی
زمان ساعت 8، روز یکشنبه، مورخ 1402/12/20
مکان آمفی تئاتر ویدئو کنفرانس، ساختمان تحصیلات تکمیلی

جلسات دفاع