عنوان پایان نامهبررسی اثرات اختلاط و کاربرد پس‌رویشی علف‌کش‌های آترازین و توفوردی ام سی پی ای در مدیریت تلفیقی علف‌های هرز ذرت علوفه‌ای (Zea mays)
مقطع و رشته دکتری علوم علف های هرز
استاد راهنما آقای دکتر راشد
زمان ساعت 10، روز سه شنبه، مورخ 1402/12/22
مکان آمفی تئاتر ویدئو کنفرانس، ساختمان تحصیلات تکمیلی

جلسات دفاع