عنوان پایان نامهمطالعه نقش کودهای زیستی در بهبود ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک و تأمین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه ذرت (Zea maize L.) در شرایط کم آبیاری
مقطع و رشته کارشناسی ارشد اگروتکنولوژی گرایش فیریولوژی گیاهان زراعی
استاد راهنما آقای دکتر احمدی لاهیجانی
زمان ساعت 12 ، روز چهارشنبه، مورخ 1402/12/23
مکان کلاس 24 ساختمان شماره 2

جلسات دفاع