عنوان پایان نامهبررسی پتانسیل و امکان سنجی استفاده از شاخه های هرس انگور به عنوان سوخت در اجاق های آشپزی میکرو گازیفایر زیست توده
مقطع و رشته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند
استاد راهنما آقای دکتر روحانی
زمان ساعت 11، روز سه شنبه، مورخ 1403/02/11
مکان آمفی تئاتر ویدئو کنفرانس، ساختمان تحصیلات تکمیلی

جلسات دفاع