عنوان پایان نامهارزیابی نوع بنتونیت (طبیعی و فعال) و روش پخت خوراک بر مصرف انرژی دستگاه پلت، کیفیت فیزیکی پلت، عملکرد و توسعه دستگاه گوارش جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های بر پایه گندم- سویا
مقطع و رشته دكتری علوم دامی گرایش تغذیه طیور
استاد راهنما آقای دکتر كرمانشاهی
زمان ساعت 10، روز یکشنبه، مورخ 1403/02/30
مکان آمفی تئاتر ویدئو کنفرانس، ساختمان تحصیلات تکمیلی

جلسات دفاع