عنوان پایان نامهارایی کنترل شیمیایی و مکانیکی علف‌های هرز در کشت پاییزه و بهاره نخود (.Cicer arietinum L)
مقطع و رشته کارشناسی ارشد اگروتکنولوژی گرایش علوم علف های هرز
استاد راهنما آقای دکتر راستگو، آقای دکتر نباتی
زمان ساعت 10، روز دوشنبه، مورخ 1403/04/11
مکان آمفی تئاتر ویدئو کنفرانس، ساختمان تحصیلات تکمیلی

جلسات دفاع