عنوان پایان نامهتولید آزمایشگاهی و بررسی اثر کود گرانوله کک_بیوچار_آهن بر رشد و نمو گیاه گندم در یک خاک آهکی
مقطع و رشته کارشناسی ارشد مدیریت حاصل‌خیزی و زیست‌فناوری خاک گرایش شیمی، حاصل‌خیزی خاک و تغذیه گیاه
استاد راهنما آقای دکتر خراسانی
زمان ساعت 10، روز یکشنبه، مورخ 1403/04/17
مکان آمفی تئاتر ویدئو کنفرانس، ساختمان تحصیلات تکمیلی

جلسات دفاع