عنوان پایان نامهارزیابی بیومتان تولیدی از هضم مشترک بی‌هوازی کودهای گاوی، گوسفندی و مرغی
مقطع و رشته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی‌های تجدیدپذیر
استاد راهنما آقای دکتر عباسپور فرد / آقای دکتر ابراهیمی نیک
زمان ساعت 9، روز سه شنبه، مورخ 1403/04/19
مکان آمفی تئاتر ویدئو کنفرانس، ساختمان تحصیلات تکمیلی

جلسات دفاع