عنوان پایان نامهارزیابی امکان استفاده از رهیافت اختلاط مالچ و علف‌کش‌‌ در کنترل علف‌های هرز فضای سبز شهری
مقطع و رشته کارشناسی ارشد اگروتکنولوژی گرایش علوم علف‌های هرز
استاد راهنما آقای دکتر تهرانی فر
زمان ساعت 10، روز یکشنبه، مورخ 1403/04/31
مکان کلاس 32، ساختمان شماره 3

جلسات دفاع