احتراما به استحضار می‌رساند بر اساس شیوه‌نامه و تقویم آموزشی دانشگاه، دانشجویانی که متقاضی اخذ مرخصی تحصیلی برای نیمسال آینده می باشند، لازم است درخواست خود را از طریق درخواست آموزشی در پرتال پویا، حداکثر تا تاریخ 1402/11/22 ثبت نمایند.

در خصوص درخواست حذف ترم که صرفاً شامل دانشجویان دارای انتخاب واحد می‌شود، لازم است دانشجویان محترم درخواست خود را حداکثر تا تاریخ 1403/3/16 ثبت نمایند.

همچنین در خصوص درخواست مرخصی تحصیلی یا حذف ترم به دلیل بارداری، لازم است گواهی مربوط، به تایید پزشک معتمد دانشگاه رسیده و در پیوست درخواست بارگذاری شود.

اطلاعیه های آموزش