روز جمعه پنجم آبان ماه 1402، جمعی از آقایان همکار و پیشکسوت، با دعوت و فراخوان هیئت رئیسه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، در ایستگاه تحقیقاتی طیور دانشکده، (واقع در بزرگراه آسیائی، سراه فردوسی) برای تجدید دیدار، اظهار محبت و تازه کردن خاطرات، شرف حضور داشتند.

در این ضیافت و مهمانداری، که بالغ بر 80 نفر از عزیزان همکار حضور بهم رسانده بودند، اعتدال پاییزی و آب و هوای مطلوب همراه و ملازم شدند تا سرخوشی و شادمانگی همه افزون شود و روزی خاطره انگیز و به یاد ماندنی رقم خورد.

مدعوین نازنین و دوست داشتنی این میهمانی، خاطره گفتند، عکس یادگاری گرفتند، از بخش های مختلف این ایستگاه تحقیقاتی بازدید بعمل آوردند، ناهار صرف کردند، خندیدند، اختلاط کردند، اشتیاق و دلبستگی خود را به سایر همکاران ابراز کردند و عمیقا معاشرت کردند!

در این گردهمایی، علاوه بر همکاران بازنشسته، هیئت رئیسه دانشکده و تنی چند از عزیزان کانون بازنشستگان دانشگاه نیز حضور داشتند.

آرزو می کنیم و امیدواریم این مودت و دوستی هیچگاه از میان جمع صمیمی و خانواده ستودنی دانشکده کشاورزی (آقایان و خانم های عضو هیئت علمی، کارشناسان و کارکنان شاغل و آزموده) زدوده نشود و زوال نیابد، اینچنین باد......همیشه.

دورهمی بازنشستگان دانشکده آبان 1402

دورهمی بازنشستگان دانشکده آبان 1402

دورهمی بازنشستگان دانشکده آبان 1402

دورهمی بازنشستگان دانشکده آبان 1402

دورهمی بازنشستگان دانشکده آبان 1402

دورهمی بازنشستگان دانشکده آبان 1402

دورهمی بازنشستگان دانشکده آبان 1402

دورهمی بازنشستگان دانشکده آبان 1402

دورهمی بازنشستگان دانشکده آبان 1402

دورهمی بازنشستگان دانشکده آبان 1402

اخبار دانشکده