کتاب «بوم‌شناسی و تکامل گیاه‌چه» اثر ماری آلسیولیک، وی.توماس پارکر و رابرت ال. سیمپسون که توسط آقای دکتر رضا توکل افشاری، استاد گروه آموزشی اگروتکنولوژی دانشکده کشاورزی، با همکاری دکتر سید امیر موسوی و بهمن احمدوند، ترجمه و تدوین شده است، تازه‌ترین اثر انتشار یافته توسط انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد است که به علاقه‌مندان این حوزه عرضه گردیده است.
گیاه‌چه نسبت به محیط اطراف خود بسیار حساس است. پس از بذر، گیاه‌چه بطور معمول بیشترین میزان مرگ و میر را نسبت به سایر مراحل زندگی تجربه می‌کند. کتاب حاضر، با تمرکز بر چگونگی و چرایی موفقیت گیاه‌چه، مروری متفکرانه و جامع از محققان برجسته با موضوعات به هم پیوسته‌ای که بوم‌شناسی و اکوفیزیولوژی گیاه‌چه را تشکیل می‌دهند، ارائه می‌دهد. این کتاب اهمیت گیاه‌چه در جوامع گیاهی، تاثیر ویژه عوامل محیطی بر گیاه‌چه، تنوع ریخت‌شناسی و فیزیولوژی گیاه‌چه از جمله رابطه مایکوریزایی، رابطه گیاه‌چه با سایر مراحل زندگی، تکامل گیاهچه و گیاه‌چه در بوم نظام‌های تغییر یافته توسط انسان از جمله بیابان‌ها، جنگل‌های بارانی گرمسیری و پروژه‌های احیایی در زیست بوم‌ها را بررسی می‌کند.

تنوع گیاه‌چه توسط گروه‌های تخصصی مانند خانواده ارکیده، خانواده آناناس، گیاهان انگلی و گوشت‌خوار به تصویر کشیده می‌شود. این کتاب مهم، صحنه را برای تحقیقات آینده تعیین می‌کند و برای محققان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در علوم و تکنولوژی بذر، بوم‌شناسی گیاهی، گیاه‌شناسی و سایر رشته‌های کشاورزی ارزشمند است.
گیاه‌چه، تکامل گیاه‌چه، ریخت‌شناسی، بوم‌شناسی، اکوفیزیولوژی...​ از موضوعاتی است که در این کتاب به آن پرداخته شده است.​​

 

Seedling Ecology and Evolution

اخبار دانشکده